Filformat og konvertering ##

Konvertering av filformater mellom programvarepakker, operativsystemer, og datamaskiner kan være et problem for mange. Dette er en kort presentasjon av noen vanlige filformater, og hvordan en kan få dem over til et annet format.

Oppgaveinnlevering og filformat

Fronter: Emneansvarlig kan sette restriksjoner/krav til filformat for innlevering av oppgaver.

Munin: Oppgaven skal leveres som PDF-fil. Unntak gjelder for oppgaver eller vedlegg som ikke egner seg for pdf-formatet, eksempelvis ikke-tekstlig materiale.

 

Les mer om ulike filformat på egne sider:

 

Konvertering av filer

Se eget dokument "Konvertering av filer" for å lære mer om filkonvertering. Dokumentet tar for seg følgende punkter:

  1. Forskjell mellom OS X (Mac) og Windows-baserte filer
  2. Microsoft: Word 2003, Word 2007 og Word 2010
  3. Microsoft Works
  4. OpenOffice
  5. Presentasjonsfiler - Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010
  6. PDF-løsning for dokumenter som ikke skal endres
  7. Tredjepartstjenester for å konvertere filer fra og til PDF og andre formater

 

FILFORMATER  

Program

Filnavnsuffiks*

Beskrivelse

Adobe

.pdf  

Adobe Acrobat File
Åpnes med Adobe Acrobat Reader

Image (bilder)

.gif    
.tiff    
.jpg  
.bmp
Graphic Interchanged Format
Tagged Image Format File
Joint Picture Group
Bit Map Format

Microsoft Office

.doc
.docx     
.xls   
.ppt 
.rtf   
Word 2003
Word 2007 og 2010
Excel Worksheet
Power Point Slides
Rich Text Format Document

Microsoft Works

.wks
.wps
Spreadsheet
Document

Open Office /

OpenDocument (ODF)

  

.sxw
.sxc
.odp
.odt
.ods
.odp
.odg
Writer Document (tekstbehandlingsprogram)
Calc Document (regneark)
Impress (presentasjonsprogram)
Text Document (Writer)
Spreadsheets (Calc)
Presentation  (Impress)
Graphics ((Draw)

Text

.txt
Plain Text File     

*Filnavnsuffiks er et ekstra sett med (vanligvis) alfanumeriske tegn som legges til på slutten av et filnavn, slik at brukeren (og programvaren) raskt kan se hvilken type data filen inneholder. Søk i liste over filnavnsuffiks på denne nettsiden http://www.filesuffix.com/

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 26.10.2012Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.