ODF filformat - Open Document Format ##

ODF står for "Open Document Format". Dette er et åpent filformat som er utviklet for at regneark, presentasjoner og tekstdokumenter kan åpnes uavhengig av programmet de ble laget i. OpenOffice benytter bl.a. dette filformatet.

Office 2003 er standard ved UiT  og har ikke automatisk støtte for ODF. For å få støtte for ODF må plugin installeres på maskinen. F.eks. Sun ODF Plugin for Microsoft Office .

Sun ODF Plugin for Microsoft Office  inngår i "student imaget" og skal som regel også være installert på alle klientmaskiner i UiT nettverket. Men det kan jo være unntak.  Send e-post til orakel@uit.no dersom din UiT maskin mangler Sun ODF Plugin for Microsoft Office 

Vær oppmerksom på at det er ulike filformater i Word, Excel og PowerPoint:

  • Word = .odt
  • Excel =.ods 
  • PowerPoint = .odp

I Word lagres dokumenter som ODF under menyen Fil -> Lagre som... og filtypen ODF Text Document (*.odt). Word arbeider da videre med dokumentet i odt-format. Ved lagring kommer det en melding om at dokumentet "kan inneholde funksjoner som ikke er kompatible med formatet" og spørsmål om man vil lagre likevel. På norsk betyr det at formatering eller funksjonalitet kan gå tapt. I de fleste tilfeller gir det ingen problemer å svare "Ja" på spørsmålet. Meldingen kommer også selv om dokumentet som lagres er tomt.

I Excel og PowerPoint kommer verktøylinjen Sun ODF Plugin med to knapper; import og eksport av ODF. I Office2007 kommer en ekstra fane på båndet. Formatet for Excel er ODF Spreadsheet (*.ods) og ODF Presentation (*.odp) for PowerPoint. Merk at Excel og PowerPoint arbeider videre med dokumenter i originalformat etter at en kopi er eksportert/importert. Tekst i PowerPoint med effekter (skygge, WordArt) kan lagres som grafikk og ikke som tekst i *.odp. I så fall kan teksten ikke redigeres senere. Formler i Excel kan gå tapt i *.ods. Som regel byr dette ikke på problemer.

Office 2007 Service Pack 2 (SP2) har full støtte for ODF.

 

 

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 29.10.2012Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.