Personkort UiT *(KSA)

Alle de faste opplysningene på personkortene hentes fra BAS (UiT brukerdatabase) som igjen mottar automatisk import av data fra følgende administrative system: PAGA, Telefoni, FS og AD. Eventuelle feil/mangler ved automatisk importerte opplysninger kan ikke korrigeres i personkort av kortinnehaver selv. Korrigeringer må utføres i kildebasen de blir importert fra.

Personopplysninger importeres automatisk som følger:

Navn Paga
Stillingsbetegnelse
Stillingskategori (etter hvert) Paga
Fødselsdato Paga
Enhet* (Org.enhet i Paga - Ansvarssted på lønnsmeldingen). Bestemmer hvilket fakultet/enhet den ansatte blir synlig i liste over ansatte, samt rettigheter til skriving og redigering i UiT webportal. Paga
Telefonnummer 77645342
Besøksadresse/kontor, Bygg MH.L8.130
Mobil jobb (opplyses for de som har tjenestemobil) Telefoni
E-post BAS (AD)


Feilmelding på automatisk importerte data på personkort meldes/behandles slik:

Paga - meldes tjenesteveg (samme som lønnsmelding). Kontakt personalansvarlig ved din enhet og be han/hun sjekke din registrering i Paga. De skal se til at evt. feil i denne registreringen korrigeres.

Telefoni - meldes via e-post til orakel@uit.no for mer informasjon se dokumentet "Veiledning for telefoni oppdrag og flytting"

Feil i e-postadresse - kontakt personalansvarlig ved din enhet og be om at registrering i Paga eller System-X sjekkes. De skal se til at evt. stavefeil i denne registreringen korrigeres. Når du har fått bekreftet at din registrering er korrigert kan du søke om at din e-postadresse endres i hht korrigeringer som er utført i Paga/System-X . Sende e-post til orakel@uit.no. Søknad om endring av e-postadresse behandles av BAS.

 

Permisjoner og fravær

Permisjoner, forskningsfri osv. kan meldes til Telefoni dersom det er ønskelig å skjule telefonnummer og besøksadresse i det tidsrommet fraværet gjelder / rom og/eller nummer brukes av andre. Telefoni må også få beskjed når folk er tilbake - slik at disse opplysningene kan synliggjøres i telefonkatalog og personkort igjen.

 

System-X - registrerte personer


Det genereres ikke automatisk personkort for de som kommer inn i portalen via System-X. Personer som skal vises i listen over ansatte på et fakultet/enhet må i være registrert i Paga. Det arbeides med å finne fram til en løsning på dette. Fram til dette er på plass vil Intern telefonkatalog ved UiT være eneste sted hvor System-X registrerte personer kan synliggjøres.

 

For mer informasjon se:

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 26.02.2013Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.