QuestBack - webbasert spørreverktøy #

QuestBack et et nyttig verktøy for innsamling av data i forbindelse med prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver.

 

Alle lisensinnehavere ved UiT må sette seg inn i retningslinjene for bruk av QuestBack. Enhetene ved UiT som bruker QuestBack har ansvar for at bruk av verktøyet skjer i overensstemmelse med retningslinjene.

På nettsiden Questback - webbasert spørreverktøy finner du mer informasjon om:

  • Aktuelle bruksområder
  • Lisensinnehavers rettigheter
  • Lisensinnehavers plikter
  • Taushetsplikt
  • Sikkerhet
  • Anbefalte retningslinjer for bruk av QuestBack ved Web-basert evaluering av utdanningsvirksomhetens ved UiT
  • Behandling av personopplysninger
  • Lisens
  • UiT kontaktperson i QuestBack AS
  • Kontaktpersoner ved UiT

 

QuestBack lisens får du ved å:

Send e-post til Elisabeth.Stormo@uit.no og be om bestillingsskjema for lisens (spesifisér om det gjelder ny lisens, overtakelse av annens lisens eller overtakelse av fakultetets superbrukerlisens).

 

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 30.10.2012Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.