Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Fusjonsprosessen mellom MNF og AFI

Denne websiden er opprettet for å holde alle berørte parter informert om prosessen med å gjennomføre organsieringen av det nye Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Dokument ang. fusjonsprosessen blir primært lagt ut under sitt naturlige menypunkt - f.eks. blir referat fra ulike møter bli lagt ut under menypunktet Innkallinger og referat, men samtidg skal alle dokument også kunne leses via denne siden.

Dokumentene er organisert i henhold til de ulike organ/utvalg som arbeider med de ulike delene av reorganiseringen:

Redaktøren mottar gjerne synspunkter på hva som bør legges ut av informasjon og hvordan informasjonen skal formidles.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 23.08.2010


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no