Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

An error has occured

You need to define a target for the search dialog

Fusjonsprosessen mellom MNF og AFI

Denne websiden er opprettet for å holde alle berørte parter informert om prosessen med å gjennomføre organsieringen av det nye Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Dokument ang. fusjonsprosessen blir primært lagt ut under sitt naturlige menypunkt - f.eks. blir referat fra ulike møter bli lagt ut under menypunktet Innkallinger og referat, men samtidg skal alle dokument også kunne leses via denne siden.

Dokumentene er organisert i henhold til de ulike organ/utvalg som arbeider med de ulike delene av reorganiseringen:

Redaktøren mottar gjerne synspunkter på hva som bør legges ut av informasjon og hvordan informasjonen skal formidles.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 23.08.2010


Del på Facebook