Stand ved UiT

Informasjon til de som ønsker å ha stand på UiTs område.

Hvem får tillatelse

Tillatelse gis til formål relatert til studenter og ansatte, som informasjon om foreningsaktiviteter, sosiale arrangementer og humanitære formål. 

Kommersiell aktivitet tillates som hovedregel ikke. Unntak kan være salg av avisabonnementer, lodd eller kaker til ”gode formål” (kun UiT-interne). Innsamling av penger kan tillates i visse tilfeller. Det samme kan salg til humanitært arbeid som for eksempel artikler/julekort ved juletider. Denne virksomhet må imidlertid ikke bli for dominerende.

Politiske partier og religiøse organisasjoner har ikke tillatelse til å ha stand på UiTs campuser. Eneste unntak er for politiske partier i og under valgkamp.

Hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt og kun de med tillatelse har anledning til å stille med stand. Tillatelsen gjelder for et begrenset tidsrom.

Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på stand.

 
Dette må du huske på ved ankomst UiT

Tillatelsen må tas med.

Stand som består av annet enn bord og plakater/skilt må få dette godkjent.

Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på standen.

Husk å rydde etter deg, hver dag. Boder og stands kan ikke lagres på universitetets område, men må medbringes og fjernes hver dag.

Kontaktinformasjon

Søknad om stand sendes per e-post til adressen stand@support.uit.no. Behandlingstiden er normalt 2-3 virkedager. Søknaden må inneholde: formål, dato(er), hvor på campus og eventuelle behov for bord/stoler.

Søknad om stand og aktivitet i sammenheng med fester/festivaler/debutuke, i regi av studentorganisasjoner, rettes til arrangør (aktuell studentorganisasjon). UiTs regelverk om hvem som får tillatelse til å ha stand gjelder også her.    

Parkering

Parkering
På universitetets områder i Breivika finnes flere gjesteplasser for parkering.  For mer informasjon sjekk uit.no/parkering 

kartet vises plasseringen av de ulike parkeringsanleggene.

Klikk her for å laste ned større kart

Trådløst internett / WiFi

Som gjest på UiT får du enkelt tilgang til trådløst internett. Slik får du tilgang: internett-tilgang for gjester

Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist endret: 11.03.2020