Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Søk i intern telefonkatalog:


(Internnummer ved Universitetet i Tromsø er skrevet slik: 776 xxxxx. Søk derfor enten etter bare de fem siste sifferne - eller hele strengen, med mellomrom: 776(mellomrom)xxxxx.

Navn Stigende Synkende Kontor/rom Stigende Synkende Bygg Stigende Synkende Telefon Stigende Synkende Epost Stigende Synkende
Aagaard, Anne Krognessvn.33/Grønnegata 1 Krognessvn.33/Grønnegata 1 776 60570 anne.aagaard@uit.no
Aamold, Svein TEO-H4 4.465 Teorifagbygget hus 4 776 46749 svein.aamold@uit.no
Aanesen, Margrethe NFH A 324 Norges Fiskerihøgskole 776 44472 margrethe.aanesen@uit.no
Aanstad, Arvid REALF A 157 Realfagsbygget 776 44006 arvid.aanstad@uit.no
Aarbakke, Ole Nicolai S B 208 Modulbygg Campus Tromsø 776 46032 ole.n.aarbakke@uit.no
Aarbø, Anders MH U9.132 Medisin og Helsefag 776 60642 anders.aarbo@uit.no
Aarekol, Lena BRELIA N 302 Breiviklia N 776 46760 lena.aarekol@uit.no
Aars, Nils Abel nils.a.aars@uit.no
Aarseth, Jo J jo.j.aarseth@uit.no
Aarsæther, Nils SVHUM D 0116 Svfak / Humfak bygget 776 44298 nils.aarsether@uit.no
Aase, Elisabet SVHUM D 1029 SVfak/HUMfak bygget 776 46199 elisabet.aase@uit.no
Aasebø, Ulf UNN UNN 776 26835 ulf.aasebo@uit.no
Aasheim, Merete U 418 Gimlevegen 78 776 45884 merete.aasheim@uit.no
Aasmoe, Lisbeth UNN UNN 776 28498 lisbeth.aasmoe@uit.no
Aasum, Ellen MH L7.226 Medisin og Helsefag 776 46486 ellen.aasum@uit.no
Abel, Sören FARM F2.109 Farmasi 776 46632 soren.abel@uit.no
Abel zur Wiesch, Pia FARM F4. 214 Farmasi 776 46165 pia.z.wiesch@uit.no
Abelsen, Lillian ADM A 316 Administrasjonsbygget 776 45886 lillian.abelsen@uit.no
Acharya, Ganesh UNN KK UNN 776 26432 ganesh.acharya@uit.no
Acquarone, Mario NFH A 452 Norges Fiskerihøgskole 776 45728 mario.acquarone@uit.no
Adamsen, Nina Yvonne Lid MH U9.137 Medisin og helsefag bygget 776 45266 nina.lid.adamsen@uit.no
Adolfsen, Frode U 423 Gimlevegen 78 776 45878 frode.adolfsen@uit.no
Adolfsen, Heidi ADM B 248 Administrasjonsbygget 776 45912 heidi.adolfsen@uit.no
Adubofour, Millicent millicent.adubofour@uit.no
Agapito, Daisy daisy.d.agapito@uit.no
1-25 av 8545 | Neste 25 Siste 20

Hjelp til søk / Search help

Noen tips når du bruker søkekildene våre:

Fritekstsøk

  • Skriv inn ett eller flere enkeltord med mellomrom i fritekstfeltet:
    høyere utdanning
  • Bruk * for å fange opp en tekststreng inne i ett ord: *regel*,
    *program, studie* osv. Husk at navn med bindestrek krever *:
    Kjell-Åge finner du enten via Kjell* eller *Åge

Kategorisøk

Du kan - hvis søket også inneholder søkefelt for målgruppe, kategori, enhet osv. kombinere fritekstsøket med en verdi fra dette/disse feltene.

Eller du kan søke bare etter kategori. Velge en verdi i nedtrekksmenyen og trykk 'Søk'.

Mange av søkekildene våre husker hva du søkte etter sist. Hvis du vil gjøre et nytt totalsøk må du enten trykke på 'Blank ut'-knappen - hvis den finnes - eller fjerne tidligere valg fra feltene før du trykker 'Søk' på nytt.

 


 

A few tips for searching our sources:

Key word search

  • Enter one or more keywords, separated by spaces, in the search field: higher education
  • Use * to search for a part of a word, for instance: *rule*, *program, study* etc.

Category search

If the search also contains fields for target audience, category, department etc, it is possible to combine these with keyword search.

Or you can simply search by category. Choose a category from the drop-down menu and click ‘Search’.