Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Søk etter innhold på nettsider:


Studietilbudet ved Universitetet i Tromsø

På disse nettsidene vil du finne informasjon om studietilbudet som tilbys ved Universitetet i Tromsø. Tilbudet omfatter 3-årige bachelorgradsprogram, 5-årige integrerte mastergradsprogram, 6-årige profesjonsstudier, årsstudier, samt mastergradsprogram av inntil 2 års varighet som bygger på fullført laveregradsutdanning, og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg har universitetet en rekke etter- og videreutdanningstilbud.


faginfo for studiesøkere
sdfasdf asdf sadf sf

Ansvar for helse miljø og sikkerhet
Ansvaret for helse- miljø og sikkerhet er en lederoppgave på lik linje med andre oppgaver for ledere med personalansvar. ( jfr AML § 14 og HMS-håndboka kap. 3.1).
Museumsutstilling: Människor i norr
Utstillingen ”Människor i norr – ett bidrag till Nordskandinaviens bildhistoria” viser fotografier av folk fra Nordkalotten fra slutningen av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.
Om Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø virker i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne utfordringer og den grenseløse vitenskapen.


UiT kan få tre fakulteter
Det nye universitetet i Tromsø kan etter hvert få en organisasjons-modell med bare tre fakulteter.
Må finne seg i voldtekt – eller dø ut

Færrest stryker i Bergen

- Følg varene!

Hall, Chris
Personkort Hall, Chris
Hansen, Bjørnar
Personkort Hansen, Bjørnar
Holmeslet, Børre Heitmann
Personkort Holmeslet, Børre Heitmann
Husøy, Bjørn Ove
Personkort Husøy, Bjørn Ove
Elvebakk, Georg
Personkort Elvebakk, Georg
Flå, Tor
Personkort Flå, Tor
1-15 | Neste

Hjelp til søk / Search help

Noen tips når du bruker søkekildene våre:

Fritekstsøk

  • Skriv inn ett eller flere enkeltord med mellomrom i fritekstfeltet:
    høyere utdanning
  • Bruk * for å fange opp en tekststreng inne i ett ord: *regel*,
    *program, studie* osv. Husk at navn med bindestrek krever *:
    Kjell-Åge finner du enten via Kjell* eller *Åge

Kategorisøk

Du kan - hvis søket også inneholder søkefelt for målgruppe, kategori, enhet osv. kombinere fritekstsøket med en verdi fra dette/disse feltene.

Eller du kan søke bare etter kategori. Velge en verdi i nedtrekksmenyen og trykk 'Søk'.

Mange av søkekildene våre husker hva du søkte etter sist. Hvis du vil gjøre et nytt totalsøk må du enten trykke på 'Blank ut'-knappen - hvis den finnes - eller fjerne tidligere valg fra feltene før du trykker 'Søk' på nytt.

 


 

A few tips for searching our sources:

Key word search

  • Enter one or more keywords, separated by spaces, in the search field: higher education
  • Use * to search for a part of a word, for instance: *rule*, *program, study* etc.

Category search

If the search also contains fields for target audience, category, department etc, it is possible to combine these with keyword search.

Or you can simply search by category. Choose a category from the drop-down menu and click ‘Search’.