Programmering i videregående skoler (1)

Velkommen til gratis programmeringskurs for lærere ved UiT 18. november 2019!

Frist for påmelding er utvidet til 11. november.
Dette kurset gikk også 16. august og vil i tillegg arrangeres 19. november (for deltakere på nettverksmøtet ved Tromsdalen vgs, dette gjelder realfagslærere i Troms fylke, egen påmelding - kontakt Sanna Filpuss Øvervoll, Tromsdalen vgs, for mer info).

Mange lærere i videregående skoler er nå interessert i å lære mer om programmering for å kunne imøtekomme nye kompetansekrav, blant annet i matematikk. 

Vi har alliert oss med  Henrik Hillestad ved Centre for Computation in Science Education ved UiO, som har utviklet et èn-dags versjon av undervisningsopplegget ProFag. Kurset kjøres i Tromsø, ved Skolelaboratoriet ved UiT. Vårsemesteret vil det tilbys `èn-dags påbygging, forløpige datoer: 28. jan, 27. feb og 31. mars. 

ProFag gir en starthjelp i realfaglig programmering, men det er nødvendig med egeninnsats mellom kursdagene og i etterkant for å skape varig kompetanse. 

Tenatativt program for dagen:

Skolelaboratoriet, A140, Realfagsbygget ved UiT
08.30 -11.30 Programmering
11.30 -12.15 Lunsj
12.15 -16.00 Programmering

Forberedelser

Før du kommer på kurs trenger vi at du har installert programvare og sjekket at den fungerer. Vi skal bruke Spyder med pylab som programmeringsmiljø. En enkel måte å installere dette på er ved å installere Anaconda.

Guide for installering (lenke fører deg til UiO som har utviklet dette kurset)

1. Programmering i Python - basisopplæring

Du får en innføring  i grunnleggende Python-programmering. Tema vi kommer inn på er blant annet: Variable, skrive til og fra fil, plotting, funksjoner, tester, løkker, lister, vektorer, tilfeldige tall. 

2. Algoritmisk tenkning

Naturfaglig programmering handler om mer enn det tekniske i å lage et dataprogram. Vi ser på hvordan vi kan bearbeide en problemstilling så den lar seg løse ved programmering, og hva som kjennetegner tankesettet som ligger bak dette.

3. Didaktiske utfordringer

Vi ser på hvordan du kan hjelpe elevene med utvikling av algoritmisk tenkning og forståelse for naturvitenskapelig programmering. Noen elever har kanskje programmert på skolen tidligere eller hjemme, mens andre aldri har programmert før. Hva må du som lærer være oppmerksom på? Hvordan får du med deg alle elevene og ikke bare de som har programmert litt tidligere? 

4. Programmering for fagets skyld

Vi ser på hvordan programmering kan knyttes opp mot fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. For vgs: Vi ser spesielt på numeriske metoder for derivasjon og integrasjon, og for løsning av differensiallikninger og likninger. 

5. Programmering endrer fagene

Mange av dagens eksempler i fysikk, kjemi og biologi er begrenset til hva vi kan løse analytisk med matematikk. Med kompetanse i naturvitenskapelig programmering er mange av disse begrensningene borte. Hva gjør det med selve innholdet i fagene? Hvordan velger vi eksempler og faglige problemstillinger  når elevene har hver sin datamaskin som kan gjøre 1012 beregninger per sekund? Vi ser på hvordan selve faget endrer seg med den digitale utviklingen. 

NB! Dersom det blir flere påmeldte enn vi har kapasitet til, vil en fordeling av deltakere på ulike skoler etterstrebes. Ellers følges "først til mølla" prinsippet.


Fagområde: Informatikk, Matematikk, Programmering
Varighet: 1 dag (+1 dag påbygning vinter 2020)
Maks antall deltakere: 30
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde deg på