air:bit lærerkurs 2019/2020

air:bit - et forskningsprosjekt om luftforurensning. I dette prosjektet måler elever fra videregående skoler i hele Nord-Norge luftforurensning der de bor. Dette gjøres ved hjelp av en selvbygd Arduino-måleboks. Først kommer lærerne på kurs ved UiT og tar siden med seg måleboks-komponenter til hele klassen, jobber med dette ved skolene, før elevene kommer til UiT i januar/Februar.

Lærerkurset er 30.-31. oktober 2019, påmelding nederst på denne nettsiden. Påmelding for skoleklassen og mer info om prosjektet her: air:bit 2019/2020 , husk å melde på skoleklassen samtidig som du melder deg på lærer kurset!

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2019

Kursavgift

2000 kr per lærer. Vi anbefaler at flere lærere fra samme skole deltar og vi reduserer derfor kursavgiften for de ekstra lærerne til 1500 kr. Kursavgiften dekker lunsj begge dagene og en middag.

  • 1 lærer: 2000 kr
  • 2 lærere: 3500 kr
  • 3 lærere 5000 kr

I tillegg til kursavgift må skolene kjøpe inn utstyrsboks. Denne koster 1500 kr og vil bli utdelt på kurset. Vi anbefaler ca 2 lærere per utstyrsboks. 

Tentativt program 30. og 31. oktober

Sted: Skolelaboratoriet A140 Realfagsbygget

Dag 1:

09:30 - 10:00    Registrering 
10:00 - 10:30    Velkommen og introduksjon til prosjektet
10:30 - 11:00    Erfaringer fra tidligere prosjektgjennomføring
11:00 - 11:30    Faglig foredrag om; tittel kommer
11:30 - 12:30    Lunsj
12:30 - 13:00    Faglig foredrag om; tittel kommer
13:00 - 13:30    Gjennomgang av komponenter og innhold i utstyrsboksen 
13:30 - 16:30    Lodding og bygging av måleboks 
16:30 - 17:00    Nettverksbygging 
17:00                 Middag

Dag 2: 

09:00 - 09:15    Kaffe og oppsummering av første dag 
09:15 - 09:30    Sikker lagring av måledata
09:30 - 10:00    Foredrag; tittel kommer
10:00 - 12:00    Introduksjon til programmering 
12:00 - 13:00    Lunsj
13:00 - 15:30    Programmere måleboksene
15:30 - 16:00    Oppsummering

Omtale av tidligere lærerkurs:

https://uit.no/skolelab/art?p_document_id=544504


Fagområde: Informatikk, Teknologi, Matematikk, Programmering
Varighet: 2 dager
Maks antall deltakere: 25
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde deg på