Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Biologisk mangfold, klima og miljø

biologiklimaogmiljø-thumbnail.jpg

Aktitivteten tilbys i Alta-regionen uke 43 og 44, og i Tromsø-regionen uke 45 og 46 høsten 2020.

Forskningsbasert kunnskap er helt sentralt for å bevare biologisk mangfold og løse utfordringer innen klima og miljø. I denne forelesningen er hovedmålet å gi elevene innblikk i biologisk mangfold: Hvorfor vi trenger det, hvordan tilstanden er i dag, og hva vi kan gjøre for å bevare det store biologiske mangfoldet mennesker og naturens økosystemer er strengt avhengige av.

Elevene vil få kunnskap om pågående utfordringer med tap av biologisk mangfold, forurensing og global oppvarming. Forelesningen skal gi elever motivasjon til å engasjere seg, både som enkeltmennesker og som samfunn. Målet er at elevene sitter igjen med en følelse av at selv om vi står overfor noen av menneskehetens største utfordringer, er det mange kloke hoder i sving og de kan selv være en del av løsningen gjennom å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Undervisningen svarer direkte på flere aktuelle lærings- og kompetansemål innen biologi, naturfag og samfunnsfag. Timene inneholder en kombinasjon av forelesning, åpne spørsmål til elevene, gruppeaktiviteter, konkurranser og/eller quiz.

Opplegget varer i en dobbel skoletime (2 x 45 minutter).


Fagområde: Biologi
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Biologi 1, Biologi 2, Naturfag VG1, Naturfag grunnskole
Varighet: 2 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet
Ansvarlig: Korsnes, Lena

Klikk her for å melde på din klasse!