Micro;bit på skolelaboratoriet

Blinkende hjerter på skjermer, hoppende barn og masse musikk. Slik var tilstanden på skolelaboratoriet da vi fikk besøk av Zach Shelby, daglig leder i selskapet Micro;bit.

Zach Shelby, daglig leder i Micro; bit hjalp til under skolebesøkene. Her veileder han noen elever fra Selnes skole. Foto: Ida Pedersen

Et samarbeid mellom institutt for informatikk (IFI), Micro;bit og Telenor førte til stor aktivitet på skolelaboratoriet denne uken. Zach Shelby, daglig leder i selskapet Micro;bit  besøkte nylig UiT i forbindelse med en gjesteforelesning. Da han først tok turen helt fra Voukatti i Finland, ønsket han å benytte anledning til å introdusere programeringsverktøyet Micro;bit for skoleklasser i Tromsø.

 IFI har nylig kjøpt inn dette   programmeringsverktøyet. Micro;bit er en brikke som blant annet
inneholder en liten datamaskin, noen sensorer og 25 små leddpærer. Brikken kan blant annet brukes til å sende
beskjeder, lage melodier, lage spill og man kan gjøre ulike
målinger med de (for eksempel akselerasjon).  Elever fra Solneset-,Selnes- og Prestvannet barneskole ble invitert for å teste det ut.       
 

 - Micro;bit er et "non profit" selskap som har som mål å få barn til å føle seg komfortable med å bruke teknologi for å løse problemer. Disse barna vil møte helt andre problemer om 10 år enn det vi gjør i dag, for å løse disse problemene må de være komfortable med teknologi, forteller en engasjert Shelby.

        

En elev fra Selnes skole har programert skjermen på Micro; biten til å vis et hjerte. Foto: Ida Pedersen
 Skolebesøkene ble ledet av Bjørn Fjukstad, stipendiat i informatikk. Han startet skolebesøkene med å snakke med barna om hva programmering er og hva det kan brukes til. Etterpå fikk de prøve seg på programmering. Det tok ikke lang tid før Smilys og blinkende hjerter dukket opp på Micro;bit skjermen. På slutten av besøket skulle barna lage en «hoppemåler». Dette gjorde de ved å programmere en sensor på brikken til å registrere hopp. De måtte også programmere skjermen til å vise antall hopp. Skolebesøkene ble avsluttet med en "hoppekonkurranse".  
Det ble stoor jubel da det ble arrangert hoppekonkurranse. Foto: Ida Pedersen
Shelby var med under undervisningstimene og hjalp til med å veilede elevene. På spørsmålet om han synes det var vanskelig å kommuniser med barna på engelsk svarte han; " Nei, elevene er veldig flinke i engelsk. De fleste forstår godt hva jeg sier, og mange klarte fint å føre en samtale med meg".

Teknologi og forskningslæreklassen ved Tromsdalen VGS var også invitert til skolelaben i forbindelse med besøket. De fikk i oppdrag å lage oppgaver som man kunne bruke Micro; biten til.

Totalt var det 80 elever innom skolelaboratoriet over to dager.