Universitetsturneen

Universitetsturneen gjennomføres i 2021 digitalt. Universitetsturneen er et nasjonalt studieorienteringssamarbeid mellom alle landets universiteter. Målet med turneen er å tilby kvalitetssikret informasjon om høyere utdanning til alle som er i ferd med å oppnå generell studiekompetanse. Vi besøker rundt 300 skoler hvert år. Universitetsturneen i Troms og Finnmark arrangeres i uke 3 i 2021. 

Program

Programmet går over 3 timer og inneholder generell info om høyere utdanning og opptak, en kort presentasjon fra hvert universitet og tre runder med parallelle foredrag hvor elevene kan få nærmere info om studietilbud og studiebyene til det enkelte universitetet. Elevene får selv velge hvilke foredrag de vil høre på.

Gjennomføring

Universitetsturneen gjennomføres i 2021 digitalt. Dette medfører at elevene må disponere:

  • Egen PC
  • Egne øretelefoner

Informasjon i forkant av arrangementet

Vi stiller krav til at skolen informerer sine elever godt i forkant av besøket. Det oppfordres til å benytte et kombinert program og fraværsregistreringsskjema, som elevene kan signere og levere til rådgiver/lærer etter studieorienteringsdagen

Spørsmål?

Har du spørsmål til universitetsturneen, eller lurer du på om vi kommer på besøk til din skole? Kontakt ansvarlig for universitetsturneen ved UiT, Camilla Martinsen Torneus: camilla.martinsen@uit.no