(Felt med stjerne * er obligatoriske)
For å kunne registrere ditt ønske om å besøke Skolelaboratoriet, er UiT ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi avhengig av at du oppgir ditt navn, samt hvilken skole og klassetrinn det gjelder. Vi spør om klassetrinn fordi det hjelper oss til å tilpasse opplegget best mulig for de som besøker oss.
Jeg samtykker til at kontaktinformasjon angående påmeldingen blir lagret i ett år fra dagen påmeldingen sendes inn: Ja
Jeg samtykker til at eposten som er registrert I påmeldingen blir brukt til å sende ut informasjon om kurs, nye aktiviteter og arrangementer i regi av Skolelaboratoriet, ca 4-6 ganger i året: Ja
Send mail til skolelaboratoriet@uit.no om du vil slettes fra maillisten.