Tittel
Påmelding til Næringslivsdagen høsten 2019 UiT i Narvik, 16. oktober 2019
VIRKSOMHET


KONTAKTPERSON


STANDOPPLYSNINGER
Størrelse på stand * Stor, 4m (kr 3.000) Liten, 1.5m (kr 2.000)
Tillegg i stand: * Glassbolle(r) PC-skjerm Stol(er)
Er din virksomhet interessert i å holde en presentasjon eller ha annet opplegg for studentene for eksempel kurs, workshop etc.? * (Gratis)
Ja Nei Her vil vi gjøre en utvelgelse av interesserte virksomheter basert på aktivitet og at flest mulige sektorer er representert