Tittel
Påmelding til Næringslivsdagen vår 2019 UiT i Narvik, 20. februar 2019
VIRKSOMHET


KONTAKTPERSON


STANDOPPLYSNINGER
Pris på stand: kr 2.000

Stand inkluderer:
  • - Standplass i glassgata (4m x 1.5m)
  • - Messebord (om ikke annet er spesifisert ved påmelding)
  • - Internett
  • - Kaffe/vann og lett servering
  • - Strøm
Tillegg i stand: Glassbolle(r) PC-skjerm Stol(er)
Er din virksomhet interessert i å holde en presentasjon eller ha annet opplegg for studentene for eksempel kurs, workshop etc.? *
Ja Nei Her vil vi gjøre en utvelgelse av interesserte virksomheter basert på aktivitet og at flest mulige sektorer er representert