I år arrangeres VAnndammen 5. - 6. november på Grand Royal Hotell i Narvik. Det er dessverre ikke plass til flere utstillere.


Tittel Påmelding VAnndammen 2019
Velg type påmelding: Deltaker Utstiller Student Foredragsholder

Deltakelse for student koster kr. 200,-

- Begrensing på 20 utstillere - Først til mølla.
- Begrensing på 10 "speed" møter (VAnndammens arrangementsgruppe vil i år velge ut "Speedmøte-kandidater")
Valg for deltaker: * Deltakelse begge dager (kr 4.000,-)
Deltar på middag, dag 1: * Ja Nei
Antall ekstra personer på stand: 0 1 2 3
Valg for utstiller: * Stand inkl. 1 person per firma (kr 6.000,-) Standplass uten speedmøte. Med tilgang til strøm. Inkl. 1 deltaker. Jeg er firmaets ekstra deltaker (kr 2.500,-) Ekstra deltaker utover 1 person Speedmøte og stand inkl. 1 person per firma (kr 9.000,-) Standplass med speedmøte. Med tilgang på strøm. Inkl. 1 deltaker.