- Det tas vær-forbehold pga båtskyss og uteaktiviteter. Påmeldte vil bli varslet min 24 timer før avreise i tilfelle avlysning. - HUSK Å TILFØYE MOBILNUMMER etter etternavnet, så vi kan melde beskjeder.. - Du er ikke påmeldt før 300,- kr er betalt til konto 1207.02.57279 (DnB) eller ViPPs (+47 91342023) Avgiften betales selvfølgelig tilbake i tilfelle avlysning. Husk å skrive Miljøhelg22 og ditt navn. - Weather conditions are made due to boating and outdoor activities. Applicants will be notified 24 hours before departure in case of cancellation. - REMEMBER TO ADD MOBILE NUMBERS by surname so we can report messages quickly .. - You are not registered until NOK 300 is paid into account 1207.02.57279 (Tor Stranda - DnB) or ViPPs (+47 91342023) BIC: DNBANOKKXXX Electronic IBAN-number : NO7212070257279 (The money of course will be paid back in case of cancellation) - Mark the payment Enivonment 22 and yo


UiT Skjema

Jeg samtykker i at navnet mitt kan gjøres tilgjengelig for andre påmeldte etter at påmelding er avsluttet. Navnet ditt vil bli tilgjengelig for arrangøren idet du fullfører påmeldingen Ja Nei