Gi begrunnelse

 • Du kan gi begrunnelse for karakter uoppfordret, hak av for Begrunnelse når du skriver Kommentar til besvarelsen i Wiseflow.
 • Studentene kan be om begrunnelse for karakter via Studentweb. Som sensor mottar du forespørselen og svarer på den i Wiseflow.*
 • Studenten kan be om begrunnelse i èn uke etter sensuren er kunngjort.**
 • Du mottar e-post fra Wiseflow (med emnetittel "Nye oppgaver i Wiseflow") som varsler deg om at du har nye krav om begrunnelse. Følg lenka i e-posten for å komme til oversikten.***

Innhold

 1. Begrunnelsens innhold
 2. Begrunnelse og justerende muntlig prøve
 3. Studenten har bedt om begrunnelse
 4. Gi begrunnelse uoppfordret
 5. Gi muntlig begrunnelse uoppfordret
 6. Medsensor skal svare på begrunnelsen
 7. Lese medsensors begrunnelse
 8. Rubrikk

Begrunnelsens innhold

I begrunnelsen skal det «gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon» (hjemlet i eksamensforskriftenes paragraf § 42).

Dette betyr at studenten både skal få vite

 • Hvilke generelle prinsipper eksamenskommisjonen har basert bedømmelsen på og
 • Hva det var i kandidatens spesifikke eksamen som gjorde at han/hun fikk det bestemte resultatet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å bare vise til sensorveiledningen eller læringsmålene uten å si noe om kandidatens besvarelse i forhold til dem.

Generelle prinsipper er typisk læringsmål for emnet, kriterier definert i sensorveiledningen og ikke minst vurderingsuttrykket som beskrevet i § 35

Det vil dermed være hensiktsmessig å henvise til disse dokumentene hvis du skulle være usikker på om studenten er opplyst om de

Begrunnelse og justerende muntlig prøve

Dersom ikke alle studentene får begrunnelse for karakter på delvurderingen som senere skal ses i sammenheng med en justerende muntlig prøve, er det viktig at ingen av studentene får svar på eventuelle krav om begrunnelse før etter at den muntlig prøven er gjennomført. Ellers risikerer man at enkelte studenter får et fortrinn på den muntlige prøven. Så, alle eller ingen mottar begrunnelse for karakter før den justerende prøven.

Studenten har bedt om begrunnelse

Normalt er prøven satt opp slik at du som intern sensor mottar anmodningen om begrunnelse. Du får et varsel på e-post om at det foreligger anmodninger om begrunnelse som må svares på. I denne e-posten finnes det en direktelenke som skal sende deg direkte til din begrunnelsesoversikt. Dersom du ikke kommer direkte til begrunnelsesoversikten, kan du selv manøvrere deg dit ved å gå til sensorfanen og trykke på Begrunnelser.

Dersom du har fått tildelt begrunnelser som du ikke har ansvaret for må du kontakte studieadministrasjonen ved ditt institutt, så vil de sørge for omfordeling av sakene. Det samme gjelder dersom du og  medsensor ønsker å fordele begrunnelsene dere imellom, i slike tilfeller må administrasjonen kontaktes og bes om å omfordele saker.

Klikk her for å svare ut anmodningen om begrunnelse:

Er dere flere interne sensorer per student, blir ikke anmodningen tildelt, men alle får et varsel om at det foreligger en ubesvart anmodning om begrunnelse. Da må dere bli enige om hvem som skal svare, og ta saken fra lista i Wiseflow.

Saken vil da befinne seg under "Ikke tildelt" på samme side.

Dersom ekstern sensor skal gi begrunnelse må dere varsle studieadministrasjonen på utdanningen, slik at de kan endre innstilling for dette på prøven. Standardinnstilling er at intern sensor gir begrunnelse.

Når du klikker på i oversikten din, blir du sendt direkte til den aktuelle studentens besvarelse i sensorverktøyet.

Dialogboksen der du skriver inn eller laster opp begrunnelse åpnes også automatisk. Der kan du

 1. Skrive din begrunnelse direkte i dialogboksen

 2. Laste opp en begrunnelse du har lagra på din harddisk eller i skylagring
  Dette kan være et tekstdokument, som PDF eller Word-fil, eller en begrunnelse du har spilt inn som lydfil eller video


  eller

 3. Skal du gi begrunnelsen muntlig? Du finner telefonnummeret til studenten ved å klikke på i oversikten din. Du kommer da til begrunnelsespanelet, og kan da se utfyllende informasjon om studenten ved å åpne mer informasjon under studenten, her:

Hake av for at begrunnelsen er gitt muntlig, dersom du har gitt studenten muntlig begrunnelse. Du må alltid sørge for å registrere at du har gitt begrunnelse muntlig, da dette sørger for at studenten får riktig klagefrist. 

Husk å endre datoen for når muntlig begrunnelse ble gitt, dersom du ikke registrerer begrunnelsen samme dag som du ga den.

Trykk Send inn når du har skrevet, lasta opp, eller haka av for muntlig begrunnelse. Da er begrunnelsen ferdigbehandla.

Dersom du har flere begrunnelser som skal svares ut kan du nå trykke Til begrunnelsesoversikten øverst til høyre i begrunnelsesdialogboksen. Du kommer da direkte tilbake til oversikten din og kan starte på neste begrunnelse.

Begrunnelsen du har sendt inn vil ha blitt flytta ut av oversikten, og til oversikten over dine ferdige begrunnelsessaker.

Dersom du ønsker å bla i besvarelsen, lese igjennom merknader, klippe og lime fra merknadene, og så videre, så kan du fint det. For å komme tilbake til begrunnelsespanelet, må du klikke på feltet oppe til høyre, her:

Åpne begrunnelsespanelet:

Begrunnelse til gruppe anmodes av og gis til én og én kandidat. Du vil alltid kunne se hvilken begrunnelse som eventuelt er delt med andre gruppemedlemmer på et tidligere tidspunkt, slik at du kan kopiere den ved behov.

Gi begrunnelse uoppfordret

Når du ønsker å gi begrunnelse uten at studentene må be om det, gjør du som følger:

 1. trykke på kandidaten oppe til høyre i sensorverktøyet
 2. velg Legg til kommentar
 3. Skriv eller last opp begrunnelse
 4. Hak av for Begrunnelse

Du legger inn sluttkommentar ved å klikke på Kandidat og Legg til kommentar

 1. Skriv din begrunnelse i tekstfeltet, dersom du ønsker å skrive begrunnelsen direkte i Wiseflow.

  eller

 2. Last opp en begrunnelse, dersom du har skrevet en begrunnelse utenfor Wiseflow

Gi begrunnelse uoppfordret muntlig

Dersom du har en ringeliste eller ringetid for å gi begrunnelse, og dermed skal gi alle studentene begrunnelse muntlig, uten at de har anmodet det spesifikt, følg stegene under:

1. Du må vite hvilket kandidatnummer personen du ringer hadde under eksamen, kontakt administrasjonen ved den aktuelle enheten dersom du ikke har mottatt dette.

2. Gå uit.wiseflow.dk og velg det aktuelle emnet (under fanen Sensor).

3. Du kan gå direkte til en kandidat fra oversitktsbildet, eller du kan åpnet sensorverktøyet og velge riktig kandidat etterpå.

Åpne sensorverktøyet eller velg riktig kandidat direkte fra oversiktibildet

4. Velg riktig kandidat her:

velg riktig kandidat ved å klikke på feltet som gjelder hele emnet

5. Klikk på feltet som viser kandidatnummer eller navn (avhengig om eksamen er anonymisert eller ikke). Bruk gjerne Oppsummering for å lese deg opp på egne eller medsensores merknader dere har skrevet under sensureringen. Ring studenten, og når du har gitt begrunnelen, legger inn kommentar (2.).

klikk på kandidatfeltet og legg inn sluttkommentar

6. Du får da opp denne skriveeditoren. Skriv helt enkelt "Gitt muntlig", definer som Begrunnelse, og send inn.

legg inn velg begrunnelse og send

Dette må gjøres samme dag som begrunnelsen er gitt.

Min medsensor skal gi begrunnelsen

Dersom en sak er tildelt deg, men begrunnelsen skal likevel ikke gis av deg, men av din medsensor, så kan dere ordne dette dere imellom.

Gå til begrunnelsesoversikten:

Trykk på krysset på saken som er tildelt deg ved en feil/misforståelse.

velg krysset for å fjerne tildelingen

Nå vil din medsensor finne anmodningen i sin oversikt over begrunnelsesforespørsler, og kan tildele saken til seg selv, slik:

ta saken ved å klikke på haken

Så lenge en sak ikke er tildelt en bestemt sensor, så vil alle sensorene få varsel om at det ligger utestående saker i listen.

Lese medsensors begrunnelse

Gå til Oppsummering, her

Rubrikk

Dersom du bruker rubrikk ved sensurering, del alltid rubrikken med studenten, dette vil gi nyttig tilbakemelding til studenten. En velutformet rubrikk kan fint gjelde som begrunnelse for karakter, gjerne sammen med liten kommentar. Rubrikken kan også være god å bruke sammen med en muntlig begrunnelse, der rubrikken er et godt verktøy for å strukturere samtalen med studenten.

* Dersom du mottar krav om begrunnelse utenfor Wiseflow, be helst studenten om å bruke Studentweb, slik at saken kan svares ut via Wiseflow. Alternativt må saken registreres manuelt, og du må involvere administrasjonen slik at man får registrert saken.

** Dersom du får inn et krav om begrunnelse den siste dagen Studentweben er åpen for dette, så vil ikke få varsel om dette før dagen etter. Grunnen er at varsel-e-posten samler opp innkomne saker siste døgn, og sender ut varselet etter det.

*** Varslingen fungerer slik den kun regner innkomne saker det siste døgnet. Dersom du løste saken samme dag som den kom inn, vil ikke systemet oppfatte at saken er ferdigstilt og varsel sendes dermed ut likevel. Varslingen sendes ut om morgenen, og samler da opp saker fra morgenen før.

Sist endret: 05.07.2022