Informasjon til klagekommisjon

Sentrale punkter fra eksamensforskriftene ved UiT Norges arktiske universitet:

  • Karakter som settes etter klage, skal alltid settes etter et samarbeid mellom minimum en ekstern og en intern sensor.
  • Klagekommisjonen skal ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakter eller studentens begrunnelse for klage.
  • Klagekommisjonen skal alltid ha sensorveiledning.
  • Når deleksamen har en fastsatt vekting kan studentene klage på bare deleksamen, og klagesensoratet behøver ikke å vurdere noe mer enn den aktuelle deleksamenen.
  • Når deleksamen ikke har en fastsatt vekting, må alle deler vurderes på nytt, og endelig karakter må settes etter de kriterier som er bestemt i emnebeskrivelse og sensorveiledning.

Honorar til klagesensor

  • Institutter og fakulteter ved UiT honorerer sine sensorer etter ulike modeller.
  • Ekstern sensor vil motta en e-post med honorarkontrakten fra seksjon for personal og organisasjon ved UiT.
  • Har du spørsmål om honorering, vennligst kontakt administrasjonen ved fakultetet eller instituttet som er ansvarlige for denne eksamenen. Du finner administrasjon knyttet til denne eksamenen i høyremargen når du er inne på eksamenen i WISEflow.

Sist endret: 08.02.2022