Endringsønsker Wiseflow - nettskjema

Til deg som sensurerer eller lager oppgavesett i Wiseflow: Vi ønsker å høre om dine erfaringer med bruk av systemet.

UiT – Norges arktiske universitet er deltager i et nasjonalt samarbeid som beskriver utviklingsønskene som bestilles gjennom tjenesten for Digital eksamen i Unit.

Tilbakemeldinger fra dere som bruker Wiseflow er viktige for oss som administrerer systemet.

Send inn tilbakemeldinger om endringsønsker via dette skjemaet.Sist endret: 17.09.2020