Digital Muntlig Zoom - Sensor (under eksamen)

Sette opp eksamen i Zoom (intranett)

Generelle brukerveiledninger for Zoom.

Opplever du tekniske problemerpå eksamensdagen kan du kontakte supporttelefon på 77620880.

Vi understreker viktigheten av å teste oppkoblingen i forkant av møtet. For støtte under testing kontakt Orakel-tjenesten. Det gjelder samtlige sensorer. Denne informasjonen må deles med alle sensorer i god tid før eksamen.

Kort beskrivelse av prosessen for sensor, gjeldende praksis kan variere noe mellom hvert fagmiljø:

 1. Følg møtelenke og start møtet
 2. Ta inn neste kandidat fra venterommet
 3. Flytt kandidat til venterom - gjør vurdering med medsensor
 4. Ta kandidat tilbake i møtet og gi karakter

1)

 • Sørg for å være forberedt
 • Følg møtelenken til Zoom du har mottatt fra studieansvarlige for muntlig eksamen
 • Logg inn i møtet i god tid før eksamen starter. Husk at også den første studenten bør ha anledning til å gå inn i venterommet i god tid før eksamen starter. Start gjerne møtet en halvtime før første kandidat. Du skal ikke hente kandidaten inn før oppsatt tidspunkt. 
 • Dersom det kun er eksterne sensorer/eksaminatorer (alle er gjestebrukere), og møtene er satt opp av en ansatt ved UiT, må sistnevnte starte møtet, slippe inn sensorene og sette sensorer som co-hoster - slik at dere kan styre møtet utover dagen.

2)

 • Ta inn kandiat fra venterommet
 • Trykk på "Participants" for å få opp deltagerliste
 • Hold over kandidat som skal slippes inn --> velg More--> Admit
 • Kandidaten kommer nå inn i møtet. Studentene må selv slå på mikrofon og kamera, det er påkrevd for å avlegge eksamen
 • Hvis det er bestemt at studenten skal identifisere seg, må det fremvises gyldig legitimasjon for å kunne avlegge eksamen. Denne vises på video til sensor før eksamineringen starter. (Avklar med fagmiljøet om dette er satt som krav) 

3)

 • Når eksamen er ferdig skal studenten settes tilbake til venterommet. Dette gjøres med å holde over navnet --> "More" --> "Put in waiting room"
 • Gjennomfør vurdering

4)

 • Ta kandidat tilbake fra venterommet
 • Gi karakter / begrunnelse
 • Ta kandidat ut av møtet. Hold over navnet --> "More" --> "Remove"
 • Remove avslutter møtet for kandidaten

Når eksamensdagen er ferdig er det viktig at man velger "End meeting for all" når nettmøtet skal avsluttes.

Retningslinjer hvis studenten:

 • Ikke er i venterommet? - Gi beskjed til studeiadministrativ som kan følge opp saken
 • Ikke har video eller lyd? - Gjør en vurdering om eksamen må flyttes til nytt tidspunkt. Både lyd og bilde er påkrevd for å avholde eksamen
 • Ikke har gyldig ID? - Be kandidaten hente ID. Det gis normalt ikke ekstra tid. Følg eventeulle lokale rettningslinjer satt i fagmiljøet
Sist endret: 23.11.2020