Digital Muntlig Zoom - Sensor (før eksamen)

Fellesadministrasjonen ved UiT anbefaler bruk av videomøteverktøyet Zoom til muntlig eksamen. Noen fagmiljø kan ha valgt andre verktøy for å avholde muntlig eksamen digitalt. Da må du som sensor forholde deg til emneleder/studieleder eller instituttadmnistrasjonen for nærmere informasjon. 

Denne siden gir en oversikt over hvordan sensor må forberede seg før gjennomføring av muntlig eksamen med Zoom.

Skal du sette opp dine egne møter selv? Gå hit for veiledning.

 • Vi understreker viktigheten av å teste oppkoblingen i forkant av møtet.
 • For support i forbindelse med testing og oppsett kontakt Orakel-tjenesten. Samtlige sensorer må teste oppkoblingen med sin UiT-konto.
 • Informasjonen på disse sidene må deles med alle sensorer i god tid før eksamen.
 • Du skal i god tid før eksamen få tilsendt informasjon om dagsplan og møtelenke fra studieadministrasjon eller fagansvarlig.
 • Karakterer skal registreres i Wiseflow, og det er derfor viktig at du også kontrollerer at du har tilgang i god tid før eksamensdagen.

1. Installer Zoom klient på din maskin

 UiT ansatt: 

 • For å aktivere kontoen din: Gå til uit.zoom.us --> "Sign in" med FEIDE
 • Installer Zoom klienten fra Software Center (kan kreve VPN)
 • Logg på i Zoom klienten ved å velge "SSO"
 • Mer informasjon på generelle brukerveiledninger fra UiT

Ekstern sensor:

 • Du deltar normalt i møtet som "Gjest".
 • Husk å identifisere deg med fullt navn i møtet.
 • Åpne møtelenken. Istedenfor å trykke på promptboksen, se lenken bak som sier "join from your browser". Det er viktig at du oppgir ditt fulle navn, slik at du kan bli gjenkjent i deltagerlisten.
 • MERK: Når du deltar som gjest kan du ikke starte møtet, men vil bli plassert i venterommet som en vanlig student. En Host (den andre sensoren) i nettmøtet må da hente deg inn i møtet. Sørg for at du har løpende kontakt med medsensor, slik at du kan være sikker på han han/hun er klar til å slippe deg inn.
 • Når du er hentet inn i møtet må den andre sensoren gi deg rolle som "Co-Host", slik at du kan administrere møtet sammens med den andre sensoren. 

 Kun eksterne sensorer i kommisjonen:

 • Dersom  det kun er eksterne sensorer/eksaminatorer, og møtene er satt opp av en ansatt ved UiT, må sistnevnte starte møtet, slippe inn sensorene og sette sensorer som co-hoster - slik at dere kan styre møtet utover dagen.
 • Husk å identifisere deg med fullt navn i møtet.
 • Mer informasjon på generelle brukerveiledninger fra UiT

2. Test av utstyr

Når Zoom konto er aktivert og klient installert er det viktig å teste at oppsettet fungerer. Det er påkrevd at både sensor og studenter bruker videobilde under muntlig eksamen.

 • Gå hit for å gjennomføre en test av kamera og mikrofon i Zoom: uit.zoom.us/test
 • Du kan også ha mottatt en ekte møtelenke som skal brukes til testing. Benytt deg av dette.
 • Kontakt Orakel-tjenesten på 776 44544 eller orakel@uit.no hvis du opplever problemer i forbindelse med forberedelsene og testingen.

Møtevett:

 • Bruk en god mikrofon, gjerne hodetelefoner for å sikre god lyd
 • Sikre at du har stabil internettilgang
 • Sitt skjermet slik at du unngår forstyrrelser i nettmøtet
 • Tenk gjerne på bakgrunnen i videobilde, forsøk å ha en ryddig / nøytral bakgrunn
 • Tenk gjennom lyssettingen slik at du vises godt på kamera og ikke har baklys (f.eks vindu bak deg)

Generelle brukerveiledninger fra UiT finner du her.

Sist endret: 16.11.2020