Sensurere videomateriale i Wiseflow

Dette avsnittet veileder sensor ved sensurering av videomateriale. 

Som sensor går du til uit.wiseflow.dk og åpner den aktuelle eksamenen. Mer informasjon om pålogging finner du her.

I oversiktsbildet klikker du som sensor på Åpne sensorverktøy eller på den grønne snakkebobla til den aktuelle kandidaten hvis besvarelse du ønsker å se.

Det er ønskelig at du som sensor ser på videoen direkte i Wiseflow. Dette er for å unngå nedlasting og dermed oppbevaring av persondata. For å se fila direkte klikk på Øyet (grønn pil). 

Avspilling vil kunne variere fra nettleser til nettleser, men MP4 støttes av de fleste nettlesere og vil dermed kunne ses direkte i Wiseflow

  • Vi anbefaler Chrome både til PC og Mac.  

Vi ber studentene om å levere i MP4, slik at dere som sensorer skal unngå å måtte laste ned filene lokalt til maskinen. 

Dersom du har fått en fil som ikke kan ses ved å trykke på øyet, må du laste ned filen til din datamaskin for å se den i en spiller du har på maskinen (gul pil). 

  • Filene vil først plasseres under mappen "Nedlastinger" eller "Downloads".
  • Opprett en mappe hvor du samler nedlastingene, slik at du har kontroll og oversikt over filene på maskinen din. 
  • Last ned fil
  • Slett filene når sensurering er over

Det er viktig at du sletter videofiler som er lastet ned på datamaskinen så snart du er ferdig med fila. Husk at du kan laste ned fila på nytt fra Wiseflow senere dersom du har behov for det. 

Dersom du har fått en fil som enten mangler lyd eller bilde, eller begge deler: Her kan student ha brukt en kodek som ikke er leselig i en standard Windows eller iOS-spiller. Last da ned VLC og prøv å spille av fila i VLC.

VLC er tilgjengelig for UiT ansatte i Software Center, og ellers tilgjengelig for gratis nedlasting her. Filer som ikke kan ses eller høres i nettleser lagres til en lokal mappe på maskinen (først under Nedlastinger/Downloads). Åpne VLC, velg Media og Åpne fil:

Sist endret: 27.05.2020