Strukturere vurdering med rubrikk

Hva er rubrikker?

Rubrikker er en matrise som kombinerer vurderingskriterier med et definert prestasjonsnivå for å på en visuelt strukturert måte gi en helhetlig vurdering av et arbeid. I eksempelet under er rubrikken tenkt som en generell vurdering av et essay.

Rubrikker er en matrise som kombinerer vurderingskriterier med et definert prestasjonsnivå for å på en visuelt strukturert måte gi en helhetlig totalvurdering av et arbeid. Rubrikken på bildet er tenkt som et eksempel til vurdering av et essay.

Hvorfor bruke rubrikker?

Rubrikken hjelper sensoratet å vurdere studentene i sammenheng med læringsmålene som er satt for emnet og eksamenen på en strukturert måte. En rubrikk kan være en god sensorveiledning, eller fungere som del av sensorveiledningen.

Ved å publisere rubrikken eller rubrikkene for studentene tidlig i semesteret, kan rubrikken bidra til å tydelig avklare forventingene som stilles dem i løpet av semesteret.

Rubrikken kan fungere som et godt støtteverktøy når studentene skal ha begrunnelse eller tilbakemelding etter eksamen, eller underveis i en mappeevaluering eller annen formativ vurdering.

Hvordan bruker rubrikker i Wiseflow?

I forfatterverktøyet i Wiseflow kan du lage rubrikker som i sensorverktøyet kan hjelpe sensoratet å systematisere og automatisere karaktersettingen. Det mulig å sette opp rubrikken slik at man etter ferdig utfylt rubrikk lar systemet sette karakter basert på denne. Rubrikken kan vises til studentene før og/eller etter eksamen.

Se lenker til veiledninger i høyremargen.

Sist endret: 06.03.2020

Hvordan lage en standard rubrikk i Wiseflow

Sensurere med støtte fra en standard rubrikk

Hvordan lage Custom Rubrics i Wiseflow

Sensurere med støtte fra Custom Rubrics

Rubrikken legges til flowen ved hjelp av koden som opprettes ved ferdigstillelse av rubrikken i forfatterverktøyet. Dette gjøres normalt av administrativt ansvarlig på flowen, men det er også mulig å legge til en rubrikk av deg som sensor når du skal sensurere. Se veiledning her:

Legge inn rubrikken i sensorverktøyet uten administrator