Logge på og bruke Urkund

Første gang du logger på?

Har du ikke en UiT Urkund-konto fra før må du opprette en slik:

 1. Gå til https://secure.urkund.com/account/auth/login
 2. Velg Shibboleth Login
 3. Velg UiT the Arctic University of Norway
 4. Logg inn med ditt UiT brukernavn og passord
 5. Følg anvisningene for å opprette en konto

Hvor finnes rapportene på besvarelser levert i Wiseflow?

Alle besvarelser som leveres i eksamenssystemet får en "plagiatsjekk" via Urkund. I listen over kandidater finnes en prosentindikator som viser om verktøyet har funnet spesielt stor tekstlikhet med annen tekst. Du kan klikke på prosentallet for å komme til analysen, her: 

eller inne i sensorverktøyet, her:

Pålogging

Du må nå logge på for å gå videre.

 1. NB - Urkund fungerer ikke i Internett Explorer.
 2. Klikk på lenka inn til tekstlikhetsrapporten i Wiseflow. Det gjør du ved å klikke på prosentangivelsen enten i lista over alle kandidatene, eller inne i sensorverktøyet. 
 3. Du får opp Urkunds innloggingsside. Klikk på  nedtrekksmenyen, velg UiT Norges arktiske universitet og trykk 'Proceed'
 4. Logg inn med med ditt UiT brukernavn og passord 

Du kan også laste opp en besvarelse eller en avhandling manuelt, utenfor Wiseflow eller Canvas. Logg på via www.urkund.com

Hva gjør Urkund?

Urkund analyserer innleveringer som kommer fra UiT gjennom

  1. eksamensinnleveringer i Wiseflow

  2. innleveringer i Canvas hvor plagiatkontoll er valgt/slått på

  3. manuelle innleveringer som lastes opp på urkund.com

Disse lagres i en egen UIT database hos Urkund. Når det kjøres en tekslikhetsanaIyse på en besvarelse som er levert inn ved UiT, søker Urkund etter tekstlikhet med andre dokumenter ved å å søke blant kilder i vår egen UiT database, åpne kilder på internett, samt en rekke akademiske databaser og tidskrifter.

Bruk av rapporten

Du kan også klikke på spørsmåletegnet opp til høyre når du er inne i rapporten.

Merk at analysen som Urkund leverer kun oppgir prosentandel av oppgaven som systemet kan gjenkjenne fra andre dokumenter. Høy prosent betyr ikke automatisk at det er plagiat i besvarelsen, men at teksten også finnes et annet sted.

Høyt prosentutslag kan være tegn til uselvstendighet, eller i verste fall plagiering. Bruk rapporten kritisk, og gjør en faglig vurdering på om det kan være grunn til å mistenke plagiering.

Noen vanlig spørsmål: 

 • Kilde- og litteraturlister og sitater tas med i rapporten
  • Du kan bruke rapporten aktivt, og deaktivere funn som du kan se at faktisk ikke er plagiat. Se i veiledningen som er lenket til over, nederst på side 6. Referanselister eller sitater som du ser er sitert korrekt kan du trygt deaktivere.
 • Du ser at noe er hentet fra en annen tekst, men Urkund har ikke markert det som et funn.
  • Urkund finner ikke alt. Vær alltid kritisk til rapporten og bruk egen komptanse. Rapporten er en pekepinn.

 

Sist endret: 28.04.2020