Logge på og bruke Ouriginal

Første gang du logger på?

Har du ikke en UiT Ouriginal-konto fra før må du opprette en slik:

 1. Gå til https://secure.urkund.com/account/auth/login
 2. Velg Single sign-on Login
 3. Velg UiT the Arctic University of Norway
 4. Logg inn med ditt UiT brukernavn og passord
 5. Følg anvisningene for å opprette en konto
 6. Du kan også kontakte eksamen@hjelp.uit.no for hjelp til å opprette bruker.

Hvor finnes rapportene på besvarelser levert i Wiseflow?

Alle besvarelser (ikke FLOWhandin) som leveres i eksamenssystemet får en "plagiatsjekk" via Ouriginal. I listen over kandidater finnes en prosentindikator som viser om verktøyet har funnet spesielt stor tekstlikhet med annen tekst. Du kan klikke på prosentallet for å komme til analysen, her: 

eller inne i sensorverktøyet, her:

Pålogging

Du må nå logge på for å gå videre.

 1. NB - Ouriginal fungerer ikke i Internet Explorer.
 2. Klikk på lenka inn til tekstlikhetsrapporten i Wiseflow. Det gjør du ved å klikke på prosentangivelsen enten i lista over alle kandidatene, eller inne i sensorverktøyet. 
 3. Du får opp Ouriginal sin innloggingsside. Klikk på nedtrekksmenyen, velg UiT Norges arktiske universitet og trykk 'Proceed'
 4. Logg inn med med ditt UiT brukernavn og passord 

Du kan også laste opp en besvarelse eller en avhandling manuelt, utenfor Wiseflow eller Canvas. Logg på via www.ouriginal.com

Hva gjør Ouriginal?

Ouriginal analyserer innleveringer som kommer fra UiT gjennom

 1. eksamensinnleveringer i Wiseflow

 2. innleveringer i Canvas hvor plagiatkontoll er valgt/slått på

 3. manuelle innleveringer som lastes opp på ouriginal.com

Disse lagres i en egen UiT database hos Ouriginal. Når det kjøres en tekslikhetsanaIyse på en besvarelse som er levert inn ved UiT, søker Ouriginal etter tekstlikhet med andre dokumenter ved å å søke blant kilder i vår egen UiT database, åpne kilder på internett, samt en rekke akademiske databaser og tidskrifter. Ouriginal søker også etter tekstlikhet i databaser tilhørende eksterne utdanningsinstitusjoner.

Dette betyr at studentene ikke bør bruke Ouriginal til å sjekke tekstlikhet i sin egen besvarelse. Dette "forurenser" kildegrunnlaget, og teksten vil dukke opp som "plagiat" i analysen og gir dermed sensorene et feilaktig inntrykk av mengden tekstlikhet i dokumentet.

Hva kan jeg forvente av Ouriginal?

Ouriginal er et hjelpemiddel for å kunne avdekke at en tekst har likheter med andre tekster. Det jobbes kontinuerlig med å utvide søkematerialet i Ouriginal, men verktøyet vil aldri være en fullstendig database for litteratur og kilder, og avdekking av plagiat vil alltid være sensors ansvar og kreve kompetanse i akademisk skriving.

Bruk av Ouriginal-rapporten

Du kan også klikke på spørsmålstegnet opp til høyre når du er inne i rapporten.

Rapporten oppgir hvilken prosentandel av oppgaven som systemet kan gjenkjenne fra andre dokumenter. Høy prosent betyr ikke automatisk at det er plagiat i besvarelsen, men at teksten også finnes et annet sted.

Høyt prosentutslag kan være tegn til uselvstendighet, eller i verste fall plagiering. Bruk rapporten kritisk, og gjør en faglig vurdering på om det kan være grunn til å mistenke plagiering.

Noen vanlig spørsmål: 

 • Kilde- og litteraturlister og sitater tas med i rapporten
  • Du kan bruke rapporten aktivt, og deaktivere funn som du kan se at faktisk ikke er plagiat. Se i veiledningen som er lenket til over, nederst på side 6. Referanselister eller sitater som du ser er sitert korrekt kan du trygt deaktivere.
 • Du ser at noe er hentet fra en annen tekst, men Ouriginal har ikke markert det som et funn.
  • Ouriginal finner ikke alt. Vær alltid kritisk til rapporten og bruk egen komptanse. Rapporten er en pekepinn.

 

Sist endret: 22.02.2022