Support eksamen

For support i forbindelse med sensurering kan du nå eksamenstjenesten ved UiT ved å sende e-post til eksamen@support.uit.no

For spørsmål i forbindelse med planlegging og utforming av eksamensoppgaver kan den samme adressen benyttes.

Du kan søke opp personene som er administrativt knyttet til eksamenen i Wiseflow. De vil ha et personkort med kontaktinformasjon på UiT sine nettsider. Oversikt over disse finnes på flowsiden, her: 

Sist endret: 08.01.2020