Support eksamen

For support i forbindelse med sensurering kan du nå eksamenstjenesten ved UiT ved å sende e-post til eksamen@hjelp.uit.no

For spørsmål i forbindelse med planlegging og utforming av eksamensoppgaver kan den samme adressen benyttes. Interne brukere kan og kontakte oss via TOPdesk

Du kan søke opp personene som er administrativt knyttet til eksamenen i Wiseflow. De vil ha et personkort med kontaktinformasjon på UiT sine nettsider. Oversikt over disse finnes på flowsiden, her: 

Sist endret: 24.08.2020