Tilgjengelighet under eksamen (trøsterunde)

Svært mange fagmiljøer har en tradisjon for at faglærer går en såkalt trøsterunde i lokalet i løpet av den første timen av eksamen. Det er mange som lurer på om dette er pålagt.

Det er ikke nødvendig å gå trøsterunde i eksamenslokalet, og i noen tilfeller vil det kunne være utfordrende å gjennomføre trøsterunde, da eksamenskandidatene kan være spredt på ulike rom i flere ulike bygg på flere ulike campuser og eksamenssteder.

Følgende krav stilles til tilgjengelighet fra faglig hold under skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener av tilsvarende varighet:

  • En faglig kontaktperson med kunnskap og kompetanse til å avklare uklarheter i eksamensoppgaven skal være tilgjengelig gjennom hele eksamenstida.
  • Administrasjonen skal være opplyst om hvem som er faglig kontaktperson, og skal ha fått opplyst den fagliges mobilnummer og e-post.
  • Mobilnummer til faglig kontaktperson skal være oppført på eksamensoppgavens forside.

Faglig kontaktperson kan gjerne gå trøsterunde i lokalet om hun ønsker det.

Sist endret: 07.01.2020