Veiledning til forfattermodulen i Wiseflow

Her finner du hjelp til hvordan du lager en flervalgsprøve i Wiseflow. Innholdet er delvis produsert av Uniwise og delvis produsert av Fellestjenesten for eksamen ved UiT.

Gå til høyremargen for å finne grunnleggende innføring i hvordan du oppretter et oppgavesett, en gjennomgang av funksjonaliteten i de ulike spørsmålstypene, med mer.

For spørsmål du ikke finner svar på her, kan du henvende deg til eksamen@support.uit.no

Vi har også samlet noen linjer om ting vi mener kan være nyttig når du lager eksamensoppgave i forfattermodulen her: Nyttig å vite når du lager Flowmulti-oppgaver

Anbefalte metoder

Under finner du informasjon som er viktig for deg som fagansvarlig ved UiT, samt anbefalte metoder ved utforming, deling og kvalitetssikring av oppgavesett og fasit.

Du må i første omgang ha en forfatterrolle i Wiseflow. Logg på www.uit.wiseflow.dk og sjekk om du har en overskrift som heter "Forfatter" (eller "Author").

Om du ikke har dette må du henvende deg til eksamen@support.uit.no. 

1. Oppbygning av oppgavesettet

 

Forside

Alle oppgavesett må ha en seksjon 1 med generell informasjon om eksamen (f.eks. antall spørsmål, vekting av oppgaver, om det gås avklaringsrunde, osv.). I innholdsbanken din finnes en seksjon som heter "Generell informasjon om eksamen - forside" (referanse APPN). Du henter seksjoner fra innholdsbanken ved å klikke på Legg til seksjon - Fra innholdsbanken.

 

Rediger "forsiden" din når du har flyttet den inn i oppgavesettet og legg inn all informasjon om eksamenen som skal til studenten. Plasser den først i oppgavesettet ved å dra i fliken helt til høyre på spørsmålet.

Seksjoner og spørsmål

Det viktig å forstå hvordan man bygger opp oppgavesettet i Wiseflow og hvordan oppbygningen vil oppleves for studenten under eksamen. 

  • Du bygger opp oppgavesettet ditt ved hjelp av seksjoner og spørsmål.
  • En seksjon utgjør en side for studenten under eksamen.
  • En seksjon kan inneholde ett eller flere spørsmål, men seksjonen bør ikke inneholde mer ett spørsmål dersom det ikke er en grunn til det. Årsakene til dette er flere:
   • studentene må scrolle seg nedover siden for å finne neste spørsmål og det er lett for at innholdet blir uoversiktelig
   • lagringen er sikrere når studenten går til neste side/seksjon
   • som sensor vil funksjonaliteten for poenggivning og kommentering gjelde per seksjon, og det vil ikke være mulig å dele opp dette for gjelde mindre deler enn en seksjon
   • hvert spørsmål gis en maks score, men dersom du må gi poeng manuelt, kan du altså kun gjøre dette per seksjon

2. Samarbeid og kvalitetssikring

Forfattermodulen i Wiseflow er ennå ikke veldig godt egnet til et aktivt samarbeid i forkant av eksamen. Her presenteres mulighetene vi har når man enten internt eller eksternt skal dele og kvalitetssikre oppgavesettet før eksamen. For å sikre at ekstern sensor har tilgang i Wiseflow på et så tidlig tidspunkt i eksamensforløpet, er det viktig at administrasjon har rukket å registrere personen som sensor på eksamenen. Ta kontakt med studiedministrasjonen ved din enhet om du er usikker på om dette er gjort for inneværende semester.

Eksportere og importere

Du kan eksportere oppgavesettet som en json-fil. Dette gjør du ved å klikke her: 

Det lastes da ned en fil på maskinen din som du kan dele med en kollega via delt skylagring eller e-post. Din kollega må logge inn i Wiseflow, gå til fanen Forfatter og klikke på symbolet til venstre for dette og importere oppgavesettet. Kollegaen din kan da redigere og se det samme som du kan, og kontrollere at alle spørsmål har fått riktig poengsum.

Dele ferdigstilte oppgavesett

Du kan ferdigstille oppgavesettet ditt og deretter dele det med en kollega i Wiseflow (NB - ikke del med alle). For å kunne redigere i dette oppgavesettet må kollegaen flge stegene under:

 1. Oppgavesettet må ferdigstilles ved å klikke Ferdigstill:
 2. Du finner oppgaven igjen under "Ferdigstilte oppgavesett". Slå opp riktig person. Ikke trykk på Del med alle, da deler du oppgavesettet med alle fagansatte ved UiT.
 3. Sensor finner nå oppgavesettet i sin forfattermodul i Wiseflow - under "Ferdigstilte oppgavesett". For å se det trykker hun på øyet. For å gjøre endringer må det opprettes en egen kopi, her: 
Lage PDF med fasit

Dette er den eneste metoden som ikke krever at din kollega må gå inn i Wiseflow for å se oppgavesettet. Dette er svært arbeidskrevende å få til, men det er mulig. Ta kontakt med eksamen@support.uit.no hvis du ønsker hjelp til dette. 

3. Publisering i eksamensflow

 • Når oppgavesettet er klart skal denne knyttes til en flow. Dette gjøres enten i henhold til avsnittet nederst i denne beskrivelsen  eller ved at en administrativt ansvarlig på flowen legger inn referansenummeret som du kopierer ved å klikke her:Nummeret må da deles med denne personen via e-post eller annet. Vær obs på at hvis man etter dette tidspunktet trenger å gjøre endringer, må oppgavsettet ferdigstilles på nytt og knyttes til flowen på nytt. Oppgavesettet får da et nytt referansenummer som må sendes på nytt.

 

4. Lagre spørsmål i innholdsbanken

Et spørsmål kan lages både under Oppgavesett og i Innholdsbanken. Lager du det først under Oppgavesett, må du velge å også overføre seksjonene til innholdsbanken dersom du ønsker å kunne bruke de i andre oppgavesett siden. Det gjøres som vist i bildet under:

Lager du seksjonene med spørsmål først i innholdsbanken, samles simpelthen seksjonene her. Dersom du ønsker å lage et oppgavesett ved å hente spørsmål fra innholdsbanken, går du under Oppgavesett, trykker Opprett nytt oppgavesett og legger til fra spørsmålsbanken. Dette kan også gjøres regelbasert.

 

Send e-post til eksamen@support.uit.no for support. Lykke til!

 

Sist endret: 13.02.2020

Official and complete manuals from Uniwise in Norwegian or English is found here.

Noen sentrale dokumenter fra kunnskapsbasen til Uniwise:

Sette sammen oppgavesett/Create assignments (video)

Spørsmålstyper/Question types (Learnosity)

Lage spørsmål i innholdsbanken/Create a question from the content bank  

Administrere innholdsbanken/Administrate and use your content bank 

Hvordan du deler sider med en kollega/How to share a section or assignment

Hvordan du knytter et oppgavesett til en eksamen/Adding an assignment to a flow

Hvordan du lager et oppgavesett ut ifra regelbaserte kriterier fra innholdsbanken

Ordforklaringer

Flow: en eksamen i Wiseflow.

Seksjon: En side med ett eller flere spørsmål. 

Oppgavesett: : Danner den ferdige prøven. Består normalt av flere seksjoner med ett eller flere spørsmål. Kan i noen tilfeller være en enkelt seksjon med ett eller flere spørsmål.

Innholdsbank: Inneholder seksjoner som inneholder ett eller flere spørsmål som kan tagges og brukes i framtidige oppgavesett.

Ferdigstilte oppgavesett: En ferdigstilt prøve med et referansenummer som kan knyttes til en eksamensflow. Består av flere seksjoner

Aktive flows: Administrasjonen kan knytte deg til som forfatter direkte til en flow. Når du/dere er ferdige med et oppgavsett kan dere knytte den til den aktuelle flowen