Selvrettende prøver og ekstern sensur

Alle eksamener skal ha en form for ekstern evaluering. Les mer om dette i forskrift om eksamener ved UiT.

Ved poengbasert vurdering er det gjerne lite hensiktsmessig med ekstern sensur i tradisjonell forstand siden selve rettingen gjøres av Wiseflow. Etter at eksamen er gjennomført gjenstår det kun å bestemme hvor mange poeng som gir hvilken karakter, analysere resultatstatitiskk og klikke på knappen "Sett karakter" slik at systemet setter karakter ut fra den bestemte karakterfordelingen. 

Når en lager selvrettende prøver ligger hoveddelen av arbeidet i utformingen av spørsmålene/oppgaven. Slik sett blir etterarbeidet minimalt i omfang om en sammenligner med forarbeidet.

Dersom hele oppgavesettet består av selvrettende spørsmål kan det være mest hensiktsmessig å sørge for at kravet om ekstern evaluering er dekket ved at en ekstern har deltatt i arbeidet med utforming av eksamensoppgave og fasit, i henhold til § 39 i eksamensforskriften.

Se mer under "Dele eksamensoppgaven" for hvordan du deler arbeidet med ekstern sensor.

Sist endret: 07.01.2020