Eksamenstyper i Wiseflow

Her finner du en oversikt over de ulike eksamenstypene som Wiseflow tilbyr.  En eksamenenhet kalles "flow" i Wiseflow. Er du usikker på hvilken type flow som passer best til emnets vurderingsform kan du kontakte studieadministrasjonen eller fellestjenesten for eksamen via eksamen@support.uit.no.

FLOWattend - registrere karakterer på ikke-digitale eksamener

 • Selv om eksamen har vært gjennomført på papir kan man i Wiseflow registrere karakteren digitalt. Er du lei av papirprotokollen? Gi beskjed til studieadministrasjonen om at du ønsker å registrere karakterene digitalt!

FLOWassign  - hjemmeeksamen

 • Eksamensoppgaven leveres ut som en fil i flowen. Selve eksamensoppgaven må være en PDF-fil.  Vedlegg til eksamensoppgaven kan være på hvilket som helst filformat.

 • Kandidatene leverer besvarelsen som en PDF-fil. Eventuelle vedlegg til besvarelsen kan være på hvilket som helst filformat. 
 • Denne modulen gir sensor tilgang til plagiatrapport levert av Urkund.

 • Man kan kommentere mens man retter besvarelsen, og velge om man vil dele kommentarene med student, med en eller flere sensorer, eller om man vil gi tilbakemelding til hele klassen.

 • Det også mulig å sette en total poengscore til besvarelsen, og slik la systemet automatisk beregne karakter utifra hvor mange poeng studenten har oppnådd.

 • Besvarelsene kan også sensureres ved hjelp av en integrert rubrikk. Denne lager du under Forfatter før eksamen og deler med den administrativt ansvarlige, som knytter rubrikken til den aktuelle eksamenen.

FLOWhandin - lyd, bilde, regneark o.l.

Passer til hjemmeeksamen der hoveddokumentet ikke kan være en PDF-fil. 

 • For studenten vil modulen framstå som den samme som FLOWassign. Forskjellen er at modulen gir langt større fleksibilitet hva gjelder filtyper. Studentene kan laste opp hvilke som helst filtype på inntil 1000 mb.

 • Administrator kan bestemme hvor mange filer kandidaten kan levere inn.

 • Som sensor vil hver fil være knyttet til studenten i sensorverktøyet. For at sensor skal kunne lese, se eller lytte til besvarelsen, må filen lastes ned lokalt og åpnes i et program som er laget for å kjøre den aktuelle filen. Det betyr at sensor må ha dette programmet på sin datamaskin.

 • Sensor kan lage kommentarer til arbeidet, enten bare til eget bruk, eller som sensor kan dele med studenten eller en medsensor.

 • Karakteren settes på kandidaten i sensorverktøyet.

FLOWlock - skoleeksamen 

Brukes ved skoleeksamen med eller uten tilgang til internett og lokale filer. 

 • FLOWlock gir studentene tilgang til en enkel tekstbehandler, med de vanligste verktøyene tilgjengelig. De kan lage illustrasjoner i et enkelt tegneprogram, eller ta bilde av illustrasjoner de har laget for hånd. Slik ser det ut for studentene på eksamen.

 • Mulighet for tilgang til kodeeditor med syntaks under eksamen 

 • Mulighet for tilgang til Latex-editor under eksamen

 • Eventuelle hjelpemidler må tas med i fysisk forstand; for eksempel utskrevne/håndskrevne papirer eller kalkulator.

 • Egner seg aller best ved færre langsvarsoppgaver, men også for flere kortsvarsoppgaver. FLOWmulti kan også vurderes ved mange kortsvarsoppgaver.

 • Besvarelsene kan sensureres ved hjelp av en integrert rubrikk. Denne lager du under Forfatter før eksamen og deler med den administrativt ansvarlige, som knytter rubrikken til den aktuelle eksamenen.

 • Det er også mulig å åpne for tilgang til et domene (f.eks wikipedia.no) under FLOWlock-eksamen. Her finnes det imidltertid noen begrensninger å ta hensyn til: eventuell pålogging kompliserer bildet og må testes grundig før eksamen av Seksjon for studieadminsitrasjon; det vil ikke alltid være mulig å kopiere fra domenet og inn i besvarelsen; vi må sikre at det er tilgang til domenet under eksamen, etc. Nettsiden må altså testes og sikkerhetsanalyseres før bruk. Administrasjonen skal derfor varsles minimum 3 måneder før eksamen.

 • Fagansvarlig leverer eksamensoppgaven til administrasjonen som en PDF-fil. Administrasjonen laster eksamensoppgaven opp i den aktuelle flowen. 

 • Studenten kan klippe og lime fra oppgavedokumentet og inn i besvarelsen. Det gjør de ved å åpne eksamensoppgaven i en ny tab, og så klippe og lime som i en vanlig tekstbehandler.

 • Studentene må laste ned en såkalt sikker nettleser (FLOWlock-browser) som hindrer studentene i å nå ressurser på internett eller på egen PC.

 • Dette er en velutprøvd form for digital eksamen. Det lages backup av studentenes besvarelse hvert 12. sekund. Dersom det skjer noe uforutsett som gjør at vi mister tilgang til internett er det mulig å lagre besvarelsen lokalt og levere inn manuelt med minnepinner eller ved å opprette 4G-nett.

 • Eksamen gjennomføres normalt på studentenes egen pc/mac. Studenter som ikke har egen PC kan låne av UiT.

 

FLOWmulti - flervalgseksamen, poengbasert vurdering, m.m.

Passer til skoleeksamen med eller uten internett/tilgang til lokale filer, eller til hjemmeeksamen og arbeidskrav

 • FLOWmulti er modulen hvor du lager selve eksamenen i Wiseflow. Til forskjell fra de tre modulene over, der man laster opp en PDF-fil som inneholder eksamensoppgaven.

 • Til hvilken type eksamen vil denne modulen være best egnet?

  • Flervalgsprøve/multiple choice. Her finnes mange spørsmålsvarianter.

  • Oppgavesett med kort- eller langsvar (inntil 10 000 ord) vil være godt egnet. Særlig hvis du har mange spørsmål kan FLOWmulti være å foretrekke foran et oppgavesett som PDF-fil

  • Ved bruk av formler eller grafer. Her må de ulike spørsmålstypene prøves ut.

  • De fleste velger å kombinere ulike spørsmålstyper  

Sjekk ut Learnosity for å lære mer om spørsmålstypene.

 • En kan også lenke til en enkelt nettside (alle lenker på nettsiden blir deaktivert slik at studenten ikke kan klikke seg videre). Lenka vil ikke fungere dersom det kreves egen innlogging til den. 

 • FLOWmulti gir muligheter til automatisk eller manuell retting. Sensorverktøyet i FLOWmulti gir en oversikt over kommentarer, poenggiving og vekting knyttet opp mot hver enkelt oppgave. Dette er til forskjell fra sensorverktøyet på en FLOWlock eller FLOWassign, hvor man selv må knytte kommentarer til ulike steder i svardokumentet.

 

FLOWoral - muntlig eksamen

Wiseflow kan også brukes til å administrere muntlige prøver.

 • Det vil si at man setter opp et tidsskjema med fordeling av kandidater på ulike rom

 • Administrerer utlevering av et eventuelt oppgavesett. Dette muliggjør utlevering av eksamensoppgaver på et gitt tidspunkt (forberedelsestidspunkt) for hver enkelt student hvis dette er ønskelig.

 • Muliggjør samme arbeidsflyt for innlevering av sensur, som i de andre eksamensformene.

Sist endret: 07.01.2020