Registrere karakteren i Wiseflow

Veiledninga her viser hvordan du registrerer de endelige karakterene i Wiseflow, for eksempel om du har skrevet ut besvarelsene og sensurert på papir, eller om det var snakk om en papireksamen der karakterer likevel skal registreres digitalt. Merk at du også kan sette karakterer i sensorverktøyet, og gå direkte til innsending av karakterer derfra.


Her kan du se en rask videoveiledning for registrering av karakterer i Wiseflow.

Registreringsprosessen

  1. Følg lenka du har fått fra Wiseflow og logg inn med ditt UiT brukernavn og passord. Eventuelt gå til uit.wiseflow.dk, logg inn med ditt UiT brukernavn og passord, og velg riktig eksamen under fanen Sensor.

  2. Klikk på "Sett karakterer".

  3. Hver sensor registrerer karakterene i kolonna "Vurdering". Lagre med 'enter'. Send inn en og en, eller klikk på "Send inn alle" til sist.

  4. Dersom du har sendt inn dine karakterer, men eventuell medsensor enda ikke har registrert karakterene, vil dine karakterer være markert med et låst hengelås-ikon.

  5. Når alle sensorene har sendt inn karakterene, blir de endelig sendt inn til administrasjonen. Når dere har sendt inn samme karakter, er dette markert med en grønn hake i høyre kolonne.

  6. Dersom dere har registrert ulike karakterer vil en rød varselstrekant dukke opp på samme rad som den aktuelle karakteren. Dere må snakke sammen på nytt, og begge må sende inn korrekt karakter på nytt. 

  7. Dersom man oppdager at man har sendt inn feil karakter, kontakt administrasjonen knyttet til denne eksamenen. Dere finner administrative kontaktpersoner for den aktuelle eksamenen på høyre side i oversiktsbildet, under det som heter "Flowinformasjon".
  8. Dersom bare den ene av sensorene har sendt inn feil, så må dere "framprovosere" et manglende samsvar, som under punkt 6. Altså, den andre sensoren sender inn riktig karakter, før dere begge sender inn den riktige karakteren til slutt. Når dere har grønn hake er karakteren overført.

Til administrasjonen ved innsending av feil karakter - klikk her.

Annen relevant informasjon

Dersom en kandidat leverer en blank oppgave, skal han eller hun ikke ha karakter, jf. eksamensforskriftene ved UiT § 24. Dette gjelder også "(...)besvarelse(r) som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse". Kontakt administrasjonen dersom du oppdager dette blant "dine" kandidater.

Administrasjonen sørger for å behandle og registrere all annen resultatstatus, for eksempel ikke møtt, trekk fra eksamen eller legeattester. Det betyr også at administrasjonen skal behandle utsettelse på hjemmeeksamener.

Sist endret: 10.06.2021