Eksamensform og system

Hjemmeeksamen og andre innleveringsoppgaver

Eksamensoppgaven lages i Word, eller lignende, og lagres som en PDF som administrasjonen laster opp i Wiseflow. Man kan også laste opp vedlegg av alle filtyper som gjøres tilgjengelig for studentene samtidig med eksamensoppgaven. Studenten besvarer oppgaven ved å laste opp en eller flere filer i Wiseflow. Administrativt ansvarlig kan definere hvilke filtyper som skal lastes opp, så kontakt dem i god tid dersom studentene skal levere inn noe annet enn en PDF-fil.

Sensorveiledningen lages som en egen fil, på samme måte som eksamensoppgaven, og administrasjonen laster denne også opp i Wiseflow så den gjøres tilgjengelig for sensorene der. Den kan også tilgjengeliggjøres for studentene i Wiseflow (normalt etter eksamen). Dersom du lager rubrikker, eller setter opp vurderingskriterier for eksamenen som du ønsker studentene skal se før eksamen, kan dette også gjøres tilgjengelig for studentene i Wiseflow og/eller Canvas.

Man kan også sette opp hjemmeeksamen i et oppgavesett som er integrert i Wiseflow (Flowmulti), som kan settes opp med en rekke ulike interaktive spørsmålstyper. En slik eksamen lages i forfatterverktøyet i Wiseflow.

Mer om handlingsrom for hjemmeeksamen her.

Mappeinnlevering

En mappeinnlevering består gjerne av gjentagende innleveringer med påfølgende tilbakemeldinger fra sensor. Her vil man ofte kommet til at Canvas er best egnet for innleveringene underveis, og for tilbakemeldingene som skal skje underveis. 

Endelig karakter må leveres i Wiseflow.

  • I Canvas kan faglærer opprette èn Oppgave for hele mappeinnleveringen. Hver student leverer inn via den samme oppgaveportalen gjennom hele mappeforløpet.
  • Sensor kan lese og gi tilbakemeldinger fortløpende, og sette nye innleveringsfrister på den samme oppgaven. Studenten får beskjed hver gang det er gitt en tilbakemelding.
  • Hvordan du oppretter en oppgave i Canvas, finner du her: https://guides.instructure.com/m/4152/l/67003-how-do-i-create-an-assignment
  • Flowen der karakteren skal leveres i, klargjøres av ansvarlig studiekonsulent.

Grunnen til at Wiseflow er mindre hensiktsmessig ved mappeevaluering er oppsettet her fungerer slik at først når alle studentene har levert, kan man gjøre de skriftlige tilbakemeldingene synlige for studentene. Når studentene skal levere på nytt, må man opprette en ny "flow" der studentene kan levere neste versjon, og så videre.

Skriftlig skoleeksamen

En eksamensoppgave som skal besvares med korte eller lange tekstsvar lages av emneansvarlig i Word, eller lignende. Selve eksamenen settes opp i Wiseflow. Den ferdige eksamensoppgaven og sensorveiledningen konverteres til PDF-filer og deles med administrasjonen, som kobler filene til den riktige eksamenen i Wiseflow. Eksamensoppgaven kan også lastes opp direkte til Wiseflow. Kontakt administrativt ansvarlig for å avtale dette.

Her finner du en oversikt over nyttige ting å vite om denne typen eksamener.

Flervalgseksamen

Eksamensoppgaven med underliggende spørsmål må lages i Wiseflow. Her legger man inn både spørsmål, hvor mange poeng svaralternativene skal gi og riktige svaralternativer. Du kan kombinere automatisk rettede spørsmål med spørsmål som må vurderes hver for seg, for eksempel kortsvarsoppgaver. Har du bare automatisk rettede spørsmål, kan eksamen rettes ved å trykke på en knapp etter eksamen. Dette kan du gjøre alene som intern sensor, forutsatt at du har involvert en ekstern faglig vurdering ved utarbeidelse av spørsmålene og fasiten.

Brukerveiledninger for hvordan du lager eksamensoppgave i Wiseflow finner du her: Veiledning til forfattermodulen i Wiseflow

Sist endret: 25.04.2020