Sensurere i Wiseflow

 Her finner du veiledning til ulike metoder for sensurering i Wiseflow.

  1. Sensurering av skriftlige besvarelser, gi tilbakemelding og karaktersetting
  2. Sensurere med rubrikk
  3. Poengbasert sensurering, statistikk og automatisk retting
  4. Rette opp i feil i oppgavesett
  5. Sensurere seksjoner
  6. Laste opp karakterer fra Excel
  7. Sensurere video
  8. Kontaktinformasjon til mine medsensorer

1. Hvordan sensurerer jeg i Wiseflow?

I Wiseflow kan du lese og kommentere i besvarelsen. Du kan skrive kommentarer, enten til alle studentene som tok eksamenen, eller til hver enkelt student. Du skriver merknader enten som kommentarer underveis i besvarelsen og/eller som en oppsummerende kommentar til slutt som kan deles med studenten som begrunnelse, og/eller deles med medsensor.

I utgangspunktet er alle meldinger du skriver privat. Du må aktivt velge å dele kommentaren med medsensor eller student, eller begge deler. Kommentaren blir synlig for sensor under Oppsummering med det samme, og for studenten etter at sensurperioden er over.

Lese, kommentere og sette karakter på en besvarelse

For å dele en begrunnelse for karakter/sluttkommentar med studentene, bruk det som heter "Sluttkommentar" og legg inn en kommentar. Husk å dele kommentaren med studenten!

2. Poengbasert sensurering i Wiseflow

Flervalgsprøver i Wiseflow (Flowmulti) kan være satt sammen av spørsmål som lar seg rette automatisk. De kan også være en kombinasjon av automatisk rettede svar, og svar som må vurderes av sensor i etterkant. Dersom du skal sensurere besvarelser som helt eller delvis lar seg rette automatisk - bruk statistikkverktøyet for å avdekke læringsdata, og karakterkalkulatoren for å sette karakter. Alle sensorer må justere karakteromregneren likt.

Sensurere en multiple choice (Flowmulti)

Hvordan du omgjør poeng til karakterer kan du lese om her. 

3. Justere for feil i oppgavesettet under sensurering

Det finnes ennå ikke funksjonalitet for å justere for feil i oppgavesettet. Dersom man har behov for å annullere en seksjon ved vanlig poengbasert sensurering, må man manuelt justere for dette, for eksempel ved å gi alle studentene full score på spørsmålet og justere karakteromregneren deretter.

4. Poengbasert sensurering når du som sensor har fått tildelt deler av besvarelsen

Når du bare skal sensurere en eller noen av sidene i en besvarelse, så godkjenner du riktig poengsum per kandidat, enten alene, eller sammen med medsensor(er). Administrator på eksamen sørger for at karkateromregneren er riktig, og karakterene blir satt automatisk utifra denne skalaen. Det er derfor viktig at intern sensor og administrator har en tett dialog når karakteromregneren skal settes opp.

Sensurere deler av besvarelse i Wiseflow (video)

For å minimere antall klikk kan det være lurt å kontrollere alle poeng og skrive alle kommentarer, før du godkjenner samtlige seksjoner per kandidatet til slutt ved å klikke her:

For å minimere antall klikk kan det være lurt å kontrollere alle poeng og skrive alle kommentarer, før du godkjenner samtlige seksjoner per kandidatet til slutt. Du klikker på kandidatfeltet øverst til høyre, klikker på burgermenyen og velger Godkjenn alle seksjoner

6. Justere for feil i oppgavesettet ved seksjonsinndelt sensurering

Ved seksjonsbasert organisering av sensurering, kan administrator på eksamen være behjelpelig med å annullere spørsmål ved behov. Ta kontakt med en av de som er administrativt knytta til eksamenen.

Poengsetting i Excel

I Wiseflow kan du laste ned en Excel-mal og bruke denne til å regne ut endelig karakter. Malen lastes opp og karakterene distribueres ut på riktig kandidat. Klikk her for brukerveiledning.

I Wiseflow kan du laste ned en Excel mal og bruke denne til å regne ut endelig karakter. Malen lastes opp og karakterene distribueres ut på riktig kandidat. Foto: xxx

Eksamen arrangeres ikke digitalt, men kan karakteren leveres der likevel?

Ja. Administrasjonen kan ta imot karakterene via Wiseflow. Kontakt studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom du ønsker å slippe papirprotokollen, og heller levere karakterene i Wiseflow. 

Hvor finner jeg kontaktinformasjon til mine medsensorer?

Her:

Sist endret: 11.05.2022