Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Skolelaboratoriet tilbyr ulike typer skolebesøk samt
etter- og videreutdanningkurs for lærere.

Glad elev på skolebesøk

Skolebesøk
Det tilbys elevverksted, omvisninger, og forelesninger for elever og lærer ved ulike klassetrinn og nivå. Det kan også gis undervisningsopplegg på den enkelte skole innenfor noen temaer. Klikk på hvert enkelt fagområde og se hvilke tilbud som finnes. Det kan også tilrettelegges tilbud som er skreddersydd for den enkelte skole/klasse.

Fagområder
Fysikk og teknologi
Geologi
Informatikk
Kjemi 
Matematikk og statistikk

Etter- og videreutdanning
Enkelte av fagområdene tilbyr etter- og videreutdanningskurs for lærere. Klikk på hvert enkelt fagområde og se hvilke tilbud som finnes.
I samarbeid med Tromsø kommune tilbys to videreutdanningskurs for lærere ved skoler som deltar i prosjektet Nordområdekunnskap.

Påmelding til dialogkonferansen 9. juniAnsvarlig for siden: Magne Olufsen
Sist endret: 03.05.2011
Aktuelt

Påmelding til dialogkonferansen 9. juni

Høsten 2011 vil institutt for kjemi gi 30 sp videreutdanning i kjemi for lærere i VGS

Kjemikonferanse for kjemi 2 elever 17. og 18. februar 

Våren 2011 tilbys videreutdanningskurs i fysikk for lærere

  
Kontaktinformasjon:

Margaret Dalseng
Telefon 776 44147
epost: margaret.dalseng@uit.no 

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Realfagbygget, Universitetet i Tromsø 
9037 Tromsø