1/8

Studenter med moderate symptomer på psykiske lidelser*:

*Symptomene er målt ut fra Hopkins Symptom Check List (HSCL-25), som regnes å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk sykdomStudenter med alvorlige symptomer på psykiske lidelser*:

*Symptomene er målt ut fra Hopkins Symptom Check List (HSCL-25), som regnes å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk sykdom

Psykiske lidelser blant studenter*:

*Symptomene er målt ut fra Hopkins Symptom Check List (HSCL-25), som regnes å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk sykdom

Studenter som har søkt hjelp:

Studenter som ikke har søkt hjelp:

Studenter som går til psykolog ukentlig:

Selvskading blant studenter:

Selvmordstanker blant studenter:

Kilde: Studentenes helse- og trivsels-
undersøkelse (SHoT) | d3.js