Den åttende Tromsøundersøkelsen


Den åttende runden med datainnsamling skal etter planen starte tidlig i 2025 og pågå ut 2026. Vi planlegger å invitere alle over 40 år i Tromsø kommune til å delta, totalt 33.000 personer.

To smilende kvinner. Foto
Vi planlegger å invitere alle over 40 år i Tromsø kommune til å delta. Foto: Marius Fiskum

Forskning på fremtidens store utfordringer

Den åttende Tromsøundersøkelsen (Tromsø8) omfatter i underkant av 40 forskningsprosjekter fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord, andre universiteter og sykehus i Norge, Folkehelseinstituttet og flere andre aktører. I denne runden skal vi satse spesielt på eldrehelse og sosiale helseforskjeller. Forskningen vår skal bidra til å skaffe et viktig kunnskapsgrunnlag for bedre forebygging, bedre pasientbehandling og riktig utforming av helsetjenestene i fremtiden.

Forskningen spenner fra kjerneområdet hjerte- og karsykdommer til andre store folkehelseutfordringer som kreft, diabetes, fysisk aktivitet og kosthold, aldring og demens, lungesykdom, psykisk helse, rus, kronisk smerte, muskel- og skjelettsykdommer, munn- og tannhelse, antibiotikaresistens m.m.

Alle tromsøværinger over 40 år vil bli invitert

Er du bosatt i Tromsø kommune og over 40 år, vil du motta en invitasjon til å delta i Tromsø8. Invitasjonen vil inneholde nærmere informasjon om hvor og når du skal møte opp, og hvilke undersøkelser vi skal gjøre. Alle som deltar vil få en individuell tilbakemelding med noen utvalgte verdier, for eksempel på blodtrykk og kolesterol. Invitasjonene vil bli sendt ut fortløpende fra starten av 2025.

Vil du forske på Tromsøundersøkelsen?

Er du forsker og ønsker å bruke datamateriale fra Tromsøundersøkelsen? Da kan du lese mer her

Kontaktperson

Elin Skog
Prosjektleder for Tromsø 8