Spesialundersøkelsen, Tromsø 5


Målgruppen for spesialundersøkelsen var alle personer i Tromsø kommune som hadde deltatt ved spesialundersøkelsen i 1994-95 og som fremdeles bodde i Tromsø, i alt 6961 menn og kvinner.

Det var en egen informasjonsbrosjyre for spesialundersøkelsen. Spesialundersøkelsen besto bl.a. av undersøkelse med ultralyd av halspulsåren (a. carotis), hovedpulsåren (aorta) og ekkokardiografi av hjertet, 12-avlednings EKG, beintetthetsmåling og en rekke nye blodprøver (slik som glykosylert hemoglobin, glukose, jernstatus) og urinprøve (3 dagers morgenurin for analyse av bl.a. protein og kreatinin).


Deltagelse i spesialundersøkelsen, 2001

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
30-34 22 38 8 26 36,4 68,4
35-39 55 87 41 65 74,6 74,7
40-44 41 106 30 84 73,2 79,3
45-49 56 74 47 64 83,9 86,5
50-54 160 96 136 92 85,0 95,8
55-59 232 674 213 614 91,8 91,2
60-64 519 845 470 762 90,6 90,2
65-69 637 687 569 613 89,3 89,2
70-74 542 683 485 590 89,5 86,4
75-79 448 591 342 442 76,3 74,8
80-84 156 202 104 136 66,7 67,3
85-89 6 8 2 4 33,3 50,0
90+ 0 4 0 0 0 0
TOTALT 2874 4095 2447 3492 85,1 85,3


Hva fant vi?
Verdien av Tromsø-V-undersøkelsen ligger særlig i oppfølgingen av personer som møtte til Tromsø 4, 7 år tidligere. Denne forskningen har foreløpig kommet lengst for åreforkalking av halspulsåra (carotis).