Navnestandard


Slik omtaler du Tromsøundersøkelsen i artikler

Standard: 

The Tromsø Study / Tromsøundersøkelsen 

 

Tittel hvor en ønsker å få fram hvilken undersøkelse og hvilket årstall:  

The seventh survey of the Tromsø Study (Tromsø7) in 2015 - 2016

Den syvende Tromsøundersøkelsen (Tromsø7) i 2015 - 2016

 

Til bruk i tittel, abstrakt, metodedel, hvor det er et poeng å referere til en bestemt undersøkelse: 

The Tromsø Study: Tromsø1 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø1 

The Tromsø Study: Tromsø2 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø2 

The Tromsø Study: Tromsø3 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø3 

The Tromsø Study: Tromsø4/ Tromsøundersøkelsen: Tromsø4 

The Tromsø Study: Tromsø5 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø5 

The Tromsø Study: Tromsø6 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø6 

The Tromsø Study: Tromsø7 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 

 

Forkortet navn på den enkelte undersøkelse i løpende tekst i artikkelen, etter at undersøkelsen er presentert: 

Tromsø1-7 

 

Navn der det er et poeng å få fram om det er første eller andre besøk: 

The Tromsø Study: first visit Tromsø7

The Tromsø Study: second visit Tromsø7

Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 del 1

Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 del 2