Den fjerde Tromsøundersøkelsen


Den fjerde Tromsøundersøkelsen (Tromsø4), som ble gjennomført i 1994-95, er den største av Tromsøundersøkelsene og inkluderer 27 158 personer (12 865 menn og 14 293 kvinner i alderen 25-97 år). Alle i Tromsø som var 25 år eller eldre (født før 1970) ble invitert til undersøkelsen.

To kvinner ved et bål i skogen. Foto
Den fjerde Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 1994-1995. Foto: Marius Fiskum

Undersøkelsesmetoder og målinger
Med invitasjonsbrevet fulgte det et kort spørreskjema. Det inkluderte spørsmål om bl.a. generell helsetilstand, diagnostisert hjerte-karsykdom eller diabetes samt hjertesykdom i familien, egne muskelsmerter og psykiske plager, passiv røyking og egne røykevaner, fysisk aktivitet i fritiden, bruk av kaffe, alkohol og fett på brødskiver, utdanningsnivå og arbeidssituasjon. Det ble foretatt måling av høyde, vekt og blodtrykk og det ble tatt en blodprøve for å måle serum total kolesterol, HDL kolesterol, triglyserider, gamma-glutamyltransferase (GT), hemoglobin og blodcelle-antall ("plot"). Personer som kom til undersøkelsen fikk utdelt et spørreskjema som de skulle fylle ut og sende tilbake med posten. Dette spørreskjemaet var ulikt for personer under 70 år og de som var 70 år eller eldre.

Alle som var i aldersgruppen 55-74 år, samt et utvalg på 5-10% av de som var i alderen 25-54 og 75-85 år, fikk tilbud om å få gjennomgå en meget omfattende spesialundersøkelse. I alt møtte 7965 personer til denne. Dette inkluderte også måling av beintetthet som en del av TROST studien

Hva fant vi?
Tromsø4 gav mulighet for en rekke longitudinelle studier der opplysninger fra tidligere undersøkelser kunne knyttes til opplysninger som nå ble samlet. For eksempel kunne man nå vise hvordan alderen påvirker utviklingen av fedme (Jacobsen et al, 2001) over en 20-årsperiode, og om personer som i 1979 hadde høy kolesterol også hadde det 15 år senere (Wilsgaard et al, 2001).

Deltagelse i Tromsø4, 1994-95

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
25-29 2919 3138 1515 1794 51,9 57,2
30-34 2651 2681 1556 1798 58,7 67,1
35-39 2474 2359 1649 1811 66,7 76,8
40-44 2324 2138 1681 1718 72,3 80,4
45-49 2094 1981 1604 1665 76,6 84,0
50-54 1595 1449 1306 1281 81,9 88,4
55-59 1077 1025 918 941 85,2 91,8
60-64 906 855 796 774 87,9 90,5
65-69 810 970 691 860 85,3 88,7
70-74 733 824 592 701 80,8 85,1
75-79 483 724 343 539 71,0 74,4
80-84 249 521 154 293 61,8 56,2
85-89 110 291 43 106 39,1 36,4
90+ 55 122 17 12 30,9 9,8
TOTALT 18480 19078 12865 14293 69,6 74,9


Hvis man ikke regner med inviterte som hadde flyttet eller døde før undersøkelsen, kom 77 % av de inviterte.