Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring

TPS-nettverket

Nyheter


Om TPS-nettverket

TPS-nettverket er et norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring. Dette er en sammenslutning av helse- og sosialfaglige miljøer ved norske universitet og høgskoler og praksisfeltet. Nettverket ble etablert den 13. mars 2013. Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Interprofessional Education and Collaborative Practice (NIPEC).

Følg oss på vår Facebook-side


Arrangementer


Ingen arrangementer for øyeblikket

Medlemsinstitusjoner

Alle høyere utdanningsinstitusjoner er velkommen til å være med i TPS-nettverket. 


Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring – TPS-nettverket


TPS-nettverket
v/styreleder Catrine Buck Jensen
77 62 09 58
catrine.b.jensen@uit.no
Logg inn / Login