Nyhetsarkiv


44328865-virtual-meeting-on-the-internet-girls-comunicate-on.jpg

15.04.2024:

Digital faglunsj 21.mai kl. 10-11: Tverrprofesjonell samarbeidslæring På tvers av fjord og fjell.

Velkommen til digital faglunsj 21.mai kl. 10-11 hvor førsteamanuensis og prosjektleder Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning (NTNU Gjøvik) forteller mer om de tverrprofesjonelle læringsaktivitetene i prosjektet 'På tvers av fjord og fjell'. 

dialog.jpg

25.01.2024:

Vi ønsker å høre fra dere!

30.januar kl.14 arrangerer vi i TPS-nettverket medlemsmøte for kontaktpersoner i våre medlemsinstitusjoner. 

28591616-julgran.jpg

22.12.2023:

God jul til alle våre medlemmer og følgere!

Styret i TPS-nettverket ønsker med denne lille årsoppsummeringen en riktig god jul til alle våre medlemsinstitusjoner og følgere. Vi er klare for 2024!

Festbilde 2.jpg

29.11.2023:

Nytt styre i TPS-nettverket

17.oktober avholdt TPS-nettverket sitt årsmøte og nytt styre ble valgt.  

01.09.2023:

Digitale faglunsjer - høsten 2023

TPS-nettverket arrangerer digitale faglunsjer 17.oktober (i forbindelse med nettverkets årsmøte) og 13.desember. 

15.06.2023:

Disputas innen TPS 16. juni 2023: “The patient's role in undergraduate health students' interprofessional clinical placements”

Buck Jensen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen/ is defending her PhD in Health Sciences and will publicly defend her thesis: 

“The patient's role in undergraduate health students' interprofessional clinical placements”