PICO


Deltakende modellering av integratert økosystem-basert forvaltingsregimet for invasive krabber

Samle ulike interessenter for å skape ny kunnskap gjennom deltakende bioøkonomisk modellering og for å uforme integrerte økosystembaserte forvaltningsregimer (EBM) for kongekrabbe (RKC) og snøkrabbe (SC) i Barentshavet.

Prosjektperiode: 2020-2024Medlemmer:

Claire Armstrong


Finansiering:

Norges forskningråd