Dsolve


Senter for forskningsdrevet innovasjon – Bionedbrytbar plast til marine applikasjoner

Dsolve sin visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer. 

Prosjektperiode: 2020-2025Medlemmer:

Huu Luat Do
Claire Winifred Armstrong


Finansiering:

Norges forskningsråd