EcoTip


Investerer økologiske tippekaskader i de arktiske hav

ECOTIP – «Ecological tipping cascades in the Arctic Seas» er et flaggskip innen EU/EØS’s Horizon 2020; et forskningsprosjekt som fokuserer på å forstå og forutsi endringer i arktisk marint biologisk mangfold og implikasjoner for to livsviktige marine økosystemtjenester. For det første, fiskeriproduksjonen, som er den økonomiske livsnerven i mange arktiske samfunn, samt karbonbinding, som har viktige tilbakevirkninger for det globale klimaet.

Prosjektperiode: 2020- 2024Medlemmer:

Arne Eide
Tannaz Alizadeh Ashrafi


Finansiering:

EU Horisont 2020