AquaVitae (ferdig)


Nye arter, prosesser og produkter som bidrar til økt produksjon og forbedret bærekraft i fremvoksende lavtrofiske og eksisterende lav- og høytrofiske akvakulturverdikjeder i Atlanterhavet.

AquaVitae har som mål å øke akvakulturproduksjonen i og rundt Atlanterhavet ved å utvikle nye arter, prosesser og produkter. Fokus i prosjektet er plassert på lavtrofiske arter (f.eks. alger, pigghuder, skalldyr), som bidrar til den sirkulære økonomien og Belém-erklæringen. AquaVitae vil tilby nye muligheter for å øke den miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske rikdommen til akvakultursamfunnene. Prosjektet vil gjennomføre 11 casestudier, på tvers av Atlanterhavsbassenget (Europa, Afrika, Sør-Amerika), som tar hensyn til flere tverrgående problemstillinger: biosensorer, tingenes internett, markedspotensial, bærekraft, næringsliv og sosioøkonomisk analyse, politiske rammeverk og opplæring. Prosjektet skal jobbe for å skape reelt og meningsfylt samarbeid mellom forskere, industri og andre akvakulturaktører i Atlanterhavsområdet.

Prosjektperiode: 2019-2023Medlemmer:

Thuy Pham


Finansiering:

EU Horisont 2020