Barndomstraumer i Tromsø 8


Adverse Childhood Experiences Questionaire (ACE-Q) i Tromsø-undersøkelsen 8. bølge

Barnemishandling, omsorgssvikt og uvanlig stressende eller traumatiske oppvekstforhold er vanlige pediatriske helseproblemer, vi argumenterer for at disse erfaringene er nøkkeldeterminanter for voksnes helse. Inkludering av Adverse Childhood Experiences-Questionnaire (ACE-Q) til Tromsø8, vil muliggjøre å undersøke prevalensen av ACE og dens konsekvenser for helse i voksen alder. Fordi ACE er planlagt inkludert i Tromsø-studiets barn og er med i Fit Future 3, har vi en unik mulighet til å studere generasjonsoverføring av ACE.Medlemmer:

Geir F Lorem (Principal investigator)
Jens Thimm (Principal investigator)
Kamilla Rognmo (Principal investigator)
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Principal investigator)
Kjersti Lillevoll (Principal investigator)