ACE i Fit Futures 3


Tidligere forskning viser at barndomstraumer (Adverse Childhood Experiences, ACEs) kan gi en økt risiko for fysiske og psykiske helseplager senere i livet. Vi ønsker å utvide kunnskapen om disse sammenhengene. I den tredje runden av befolkningsundersøkelsen Fit Futures ble det inkludert en liste med ACEs. Vi ønsker å bruke dataene fra denne undersøkelsen for å lære om forekomsten av ACEs hos unge voksne i Nord-Norge og hvordan ACEs er relatert til helseproblemer in denne gruppen.Medlemmer:

Jens Thimm (Principal investigator)
Kamilla Rognmo (Principal investigator)
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Principal investigator)


Finansiering:

Institutt for psykologi, UiT