Traumer i den 7. Tromsøundersøkelsen


Mange mennesker vil i løpet av livet oppleve å bli utsatt for stressfulle eller potensielt traumatiserende livshendelser som f eks ulykker, vold eller seksuelle overgrep. En rekke studier har vist at traumeerfaringer er forbundet med somatiske og psykiske helseplager. 

Målet med denne studien er å kartlegge forekomsten av traumatiske livshendelser i den 7. Tromsøundersøkelsen og undersøke hvordan disse er relatert til en rekke helsevariabler inkludert angst, depresjon, alkohol- og tobakksbruk, søvnvansker, smerter, tannhelse, overvekt, diabetes, luftveis-, hud- og kardiovaskulære sykdommer, fødselskomplikasjoner, kognitiv funksjon, skolefrafall, samt bruk av reseptbelagte legemidler, helsetjenester og dødelighet. 

Studien skal i tillegg undersøke modererende faktorer som f eks personlighet, sosial støtte, resiliens og fysisk aktivitet, og mulige medierende faktorer som f eks metabolske og nevroendokrine risikofaktorer. Det ligger også muligheter for å studere genetisk risiko for utvikling av psykopatologi, interaksjoner mellom gener og miljø, og eventuelt epigenetiske mekanismer som ligger til grunn for disse. Resultatene vil være et viktig bidrag til å øke kunnskapen om belastende livshendelser, beskyttende faktorer og somatisk og psykisk helse i befolkningen.

Forskningsgruppe for klinisk psykologi utarbeidet totalt ti spørsmål om stressfulle og potensielt traumatiserende livshendelser som inngikk i den 7. Tromsøundersøkelsen. Foreløpig er det publisert fire artikler på disse dataene, men flere manuskripter er under utarbeiding eller sendt til vitenskapelige tidsskrifter for fagfellevurdering.

Se også her

Publikasjoner:

Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Nermo, Hege; Johnsen, Jan-Are Kolset; Skre, Ingunn Berta Gjerdåker; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Associations between stressful life events in childhood/adolescence and adulthood: results from the 7th Tromsø survey. European Journal of Psychotraumatology, 2023; ARKIV/ DOI 

Nermo, Hege; Willumsen, Tiril; Rognmo, Kamilla; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Johnsen, Jan-Are Kolset. Dental anxiety and potentially traumatic events: a cross-sectional study based on the Tromsø Study—Tromsø 7. BMC Oral Health, 2021; ARKIV / DOI

Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Flåm, Anna Margrete; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7). Scandinavian Journal of Public Health, 2021; ARKIV / DOI10.

Thimm, Jens; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Ringberg, Unni. The prevalence of severe grief reactions after bereavement and their associations with mental health, physical health, and health service utilization: a population-based study. European Journal of Psychotraumatology 2020; Volum 11 (1). ISSN 2000-8066.s doi: https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1844440.

 Medlemmer:

Jens Thimm (Principal investigator)
Anna Margrete Flåm
Kamilla Rognmo
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Principal investigator)
Eva Therese Næss
Ingunn Berta Gjerdåker Skre


Finansiering:

Internt finansiert ved Institutt for psykologi og flere mindre finansieringskilder for enkelte artikler.