SMART-prosjektet


Veronica Lorentzen sitt PhD-prosjekt

Veronica Lorentzen skal skrive et par artikler på data fra prosjektetMedlemmer:

Veronica Lorentzen (Principal investigator)
Ingunn Berta Gjerdåker Skre


Finansiering:

Helse Nord

Samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset i Nord-Norge